تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , مرداد, ۱۳۹۳ | ۱۰:۵۴:۵۹
کد مطلب : 39296

آخرین خبر از پاداش پایان خدمت بازنشستگان

پاداش پایان خدمت بازنشستگان دولت کاهش نمی‌یابد زیرا پاداش‌ها براساس ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و کسور بازنشستگی طبق ماده ۱۰۶ این قانون اعمال می‌شود که ارتباطی با هم ندارند.

فارس: محمود عسکری آزاد در خصوص اعتراض‌هایی که به کاهش پاداش پایان خدمت بازنشستگان به دلیل حذف بیمه از اضافه کار کارمندان دولت ایجاد شده بود تاکید کرد: پاداش بازنشستگی ارتباطی با کسور بازنشستگی ندارد.

وی افزود: پاداش بازنشستگی براساس ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت و کسور بازنشستگی طبق ماده ۱۰۶ این قانون اعمال می‌شود و ارتباطی با هم ندارند.

جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: پاداش بازنشستگی براساس حقوق، سه ماه فوق‌العاده و فوق‌العاده ویژه است و کسور بازنشستگی براساس حقوق و فوق‌العاده‌های بند ۲ و ۳ و ۵ ماده ۶۸ است.

در ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی ‌سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.

آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده‌اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می‌شود.

ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات نیز می‌گوید: مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند «۱۰» ماده(۶۸) این قانون می‌‌باشد.

در بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون نیز آمده است: فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل، در برخی از دستگاه‌های اجرایی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهدشد.

تبصره – پرداخت فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۵) و (۶) این ماده در هر کدام از دستگاه‌های اجرائی، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی ، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی (احکام مذکور در این قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی‌های به‌عمل ‌آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال ۱۳۸۷ امکانپذیر می‌باشد و این فوق‌العاده‌ها جزء دیون منظور نمی‌گردد. انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد.

بند ۲ ماده ۶۸: فوق‌العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا(۱۵۰۰)امتیاز وبه دارندگان نشان‌های دولتی تا (۷۵۰)‌امتیاز تعلق می‌گیرد.

کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازاء هرسال خدمت در زمان جنگ (۱۲۵)امتیاز در نظر گرفته می‌شود.

بند ۳- فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی ، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.

۵- فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها ، پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر (۷۰۰) امتیاز و برای مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر (۱۵۰۰) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر (۲۰۰۰) امتیاز تعیین می گردد. این فوق العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد.