تاریخ انتشار خبر: ۱۵ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۱۶:۱۷:۲۱
کد مطلب : 71955

احساس شما درباره این تصاویر چیست؟

چهارمین ماهواره بومی جمهوری اسلامی ایران با نام «فـــجـــــر» روز ۱۳ بهمن ماه به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت.

احساس شما درباره این تصاویر چیست؟

احساس شما درباره این تصاویر چیست؟

احساس شما درباره این تصاویر چیست؟