تاریخ انتشار خبر: ۴ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۱۷:۲۱:۱۹
کد مطلب : 69693

استعمال موادمخدر توسط دختر شاه +سند

اخیراً والاگهر سروناز دختر والاحضرت عبدالرضا پهلوی جهت آشنایی با سیستم‌های مختلف ارزیابی و تهیه برنامه‌های تلویزیون در پروژه iDi تلویزیون آموزشی مشغول به کار شده است.

 

  به نقل از افکارنیوز، اسناد به جای مانده از دوران پهلوی بهترین و کامل ترین نمونه برای شناخت هر چه بیشتر آن دوران است. فساد و فحشا در میان مسئولین رژیم پهلوی تا آنجا پیش رفته بود که تمام فکر و ذکر آنان خوش گذارنی بود. نمونه این فساد در سند زیر مشخص است.

اخیراً والاگهر سروناز دختر والاحضرت عبدالرضا پهلوی جهت آشنایی با سیستم‌های مختلف ارزیابی و تهیه برنامه‌های تلویزیون در پروژه iDi تلویزیون آموزشی مشغول به کار شده است.

نظریه شنبه: دوستی چند جانبه بین جیم کینگ و بهرام نادری و خانم فرزام و قماربازی نمودن آنها و استعمال مواد مخدر همه خطراتی است که والاگهر را تهدید می‌نماید زیرا والاگهر نیز بدون توجه به دوستی بی‌شائبه خود با این عده ادامه می‌دهد و اغلب شبها به بازی تخته نرد و صرف شام با خانم فرزام می‌پردازد.

نظریه سه‌شنبه: مفاد گزارش خبر صحیح به نظر می‌رسد. راسخ
۴شنبه: خبر قابل تحقیق و بررسی است.