تاریخ انتشار خبر: ۹ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۱۹:۲۱:۰۵
کد مطلب : 71024

افشاگری زن دانمارکی زندانی سابق داعش

یکی از زندانیان سابق داعش فاش کرد، این گروه تروریستی برای شکنجه زندانیانش، از گازهای شیمیایی استفاده می کند. او برای بیان واضح تر وحشیگری داعش، در کتاب خود، از شکنجه زندانیان و شیوه هایی چون «کندن پوست زندانیان» نوشته است.

ابوصفیه الیمنی که پس از فرار از زندان داعش به دانمارک گریخته است، فاش کرد داعشی ها برای شکنجه زندانیانشان، شیوه های هولناکی دارند که یکی از آین شیوه ها، استفاده از گازهای شیمیایی است.
ابوصفیه الیمنی از سرکردگان داعش بود که به مدت دوماه در زندان داعش گرفتار شد و پس از آن توانست از زندان بگریزد و به دانمارک پناه ببرد.

او کتابی را با عنوان «انفجار، در کشف و رسوایی اسرار» نوشته و منشر کرده است که در آن، از وحشیگری های داعش پرده برداشته است. در این کتاب، ابعادی از بلاها و مصیبت هایی که داعش بر سر مردم سوریه و عراق می آورد، افشا شده است که غارت اموال، تجاوز، قتل و … نمونه ای از این موارد است.وی برای بیان واضح تر وحشیگری داعش در بخشی از کتاب خود از شکنجه زندانیان و شیوه هایی چون کندن پوست زندانیان می نویسد. حتی در بخشی از کتابش آمده است، داعش به زندانیان اجازه وضو گرفتن و نماز خواندن هم نمی دهد.

در این کتاب، شکنجه های داعش در ۲ بخش روانی و جسمی بیان شده و خطرناک ترین شکنجه ها، استفاده از گازهای شیمیایی علیه زندانیان عنوان شده است.
به گزارش پایگاه خبری ایلاف، نویسنده کتاب تصریح می کند، عوارض استفاده از گازهای شیمیایی را بر روی دست کم ده نفر از زندانیان به چشم دیده ام.

وی در بخشی از کتابش نوشت: «ابو محمد المغربی، یکی از سرکردگان داعش برخی از زندانیان را مجبور می کرد ماده ای شیمیایی را بو کنند، وقتی فردی این ماده را بو می کرد، تمام وجودش می سوخت و دچار حالت تهوع شدید و دردی غیرقابل تحمل در حنجره، بینی و اعضای داخلی می شد.»

منبع: واحد مرکزی خبری