تاریخ انتشار خبر: ۲۵ , آبان, ۱۳۹۳ | ۱۴:۴۶:۵۶
کد مطلب : 54115

اقیانوس ها داغترین تابستان را تجربه کردند

تابستان امسال برای اقیانوسهای جهان دوره ای متفاوت از قبل بود. اندازه گیریهای دقیق دانشمندان نشان می دهد اقیانوسها امسال داغ ترین تابستان خود را تجربه کردند.

به گزارش  عصر آبادان ، ، الکس تیمرمن استاد دانشگاه و دانشمند شناخته شده در حوزه علوم جوی و بررسی تغییرات آب و هوایی در مرکز تحقیقات بین المللی پاسفیک دانشگاه هاوایی می گوید: اندازه گیریهای ما به خوبی نشان می دهد که سطح آب اقیانوسهای جهان در تابستان امسال و از زمانی که اندازه گیریهایی از این نوع آغاز شده بیشترین دما را داشته است.

این نگرانی تا آنجا پیش رفته که بر اساس همین اندازه گیریها، دمای آب سطح اقیانوسها در تابستان سال ۲۰۱۴ حتی از رکوردشکنی صورت گرفته در سال وقوع پدیده النینو نیز فراتر رفته است.

در حد فاصل سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ روند افزایشی دمای سطح اقیانوسهای جهان با توقف موقتی امیدوارکننده ای همراه بود، هر چند که در این مدت روند تولید و انتشار گازهای گلخانه ای همچنان ادامه داشت. این دوره ۱۳ساله تحت عنوان ” ایستایی گرمایش جهانی” شناخته می شود که توجه و علاقه دانشمندان را نیز به همراه داشته است.

با این حال آوریل امسال یعنی اوج گرمای تابستان روند گرم شدن اقیانوسها دوباره آغاز شد. آمار و ارقام به دست آمده از اندازه گیریهای دقیق تیمرمن گویای این واقعیت دردناک است.

ابن دانشمند در ادامه هشدار می دهد: گرم شدن اقیانوسها در تابستان امسال بیشتر به دلیل تغییرات صورت گرفته در اقیانوس آرام شمالی بوده است که فراتر از رکوردهای قبلی گرم شد. در نتیجه این فرآیند مسیر وزش تندبادهای اقیانوسی تغییر کرده و همچنین مرجانها که نقش قابل توجهی در تنظیم دمای آب اقیانوسها دارند رنگدانه های خود را از دست داده اند.