تاریخ انتشار خبر: ۲۷ , فروردین, ۱۳۹۳ | ۱۱:۳۸:۳۵
کد مطلب : 25255

برخورد زننده مدیر نفتی با یک جوان بیکار خوزستانی!

یک پسر جوان همراه با خواهرش در دیدار عمومی با یکی از نمایندگان اهواز از مشکلات زندگی و چندخواهروبرادر بیکاری که در خانه دارند می گویند نماینده که وضعیت ناراحت کننده این خانواده را می بیند بعد از هماهنگی با مدیرعامل شرکت اروندان که از شرکت های نفتی است صحبتی می کند که لااقل این جوان از بین آن خانواده بیکار سر رود تا بخشی از مشکلات این خانواده حل شود.

به گزارش عصر آبادان ، یک پسر جوان همراه با خواهرش در دیدار عمومی با یکی از نمایندگان اهواز از مشکلات زندگی و چندخواهروبرادر بیکاری که در خانه دارند می گویند نماینده که وضعیت ناراحت کننده این خانواده را می بیند بعد از هماهنگی با مدیرعامل شرکت اروندان که از شرکت های نفتی است صحبتی می کند که لااقل این جوان از بین آن خانواده بیکار سر رود تا بخشی از مشکلات این خانواده حل شود.

نامه نوشته می شود و جوان و خواهر که برای حل معضل بیکاری به تهران رفته بودند قبل از آمدن به اهواز به دفتر شرکت اروندان می روند تا نامه را به مدیرعامل بدهند تا شاید فرجی شود.

آنها با هزار امید و ارزو خود را به شرکت می رسانند و اقای مدیر عامل را که دوماهی می شود بر صندلی ریاست تکیه کرده است در راه پله ها می ببیند نامه را دادن همانا و داد وقال کردن اقای مدیر بر سرجوان و خواهرش همان. وی با عصبانیت و داد وبیدا به آنها می گوید:بی خود کرده اید اینجا آمده اید کار کجا بود؟سرکار گذاشته اند شما را بروید سر کاروزندگیتان و…”

جوان و خواهرش که از برخورد اقای مدیر شوک شده بودند از شدت نارحتی یادداشت نماینده را پاره می کند و می گوید “من اصلا کار نمی خواهم ولی میروم خودم را می کشم تا لااقل دنیا بفهمد ما چه مدیرانی داریم….

  1. غریب گفت:

    عصرابادان
    بامسولین وزارت تماسی داشته باش هرچند ازاین دولت بیشتر از این انتظارنمیره