تاریخ انتشار خبر: ۲۸ , آذر, ۱۳۹۳ | ۲۲:۰۹:۰۵
کد مطلب : 60579
جانباز مجتبی مروتی؛

بعد از ۵۷ بار عمل به این شکل درآمده +عکس

این جانباز سرافراز کشورمان بارها و بارها تحت عمل جراحی قرار گرفت و هر بار صورتش تغییر پیدا کرد؛ طوری که حتی بچه‌ هایش روزهای اول بعد از عمل، او را نمی‌‌ شناختند.

وقتی جنگ شد مجتبی مروتی سربازی اش را رفته بود و بعد همان حس تکلیف دوباره او را به جنگ کشاند. در جنگ حضور داشت تا زمانی که ترکش صورتش را نشانه گرفت.

 

بعد از آن اتفاق، مروتی با وجود درصد بالای جانبازی اش باز هم به جبهه رفت چون نمی توانست نسبت به سرنوشت این آب و خاک بی تفاوت بماند.

 

همسرش زهرا با اینکه از وضعیت جانبازی مجتبی خبر داشت، علیرغم خواستگارهای زیادش، مجتبی را انتخاب کرد.

 

همسری که بارها و بارها تحت عمل جراحی قرار گرفت و هر بار صورتش تغییر پیدا می کرد؛ طوری که حتی بچه هایش روزهای اول بعد از عمل، او را نمی شناختند و حتی یک بار همسرش دربیمارستان ، او را از دست هایش شناخت.

 

 

 

تا شهدا