تاریخ انتشار خبر: ۸ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۰۹:۰۳:۰۳
کد مطلب : 42244

تصاویر/ماشینهایی که دیگر در خیابان نمی بینیم

نوزدهمین نمایشگاه خودروی کلاسیک به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس باشگاه آرارات از ۵ تا ۷ شهریور در این باشگاه برگزار می شود.

تصاویر:ماشینهایی که دیگر در خیابان نمی بینیمتصاویر:ماشینهایی که دیگر در خیابان نمی بینیم

تصاویر:ماشینهایی که دیگر در خیابان نمی بینیم

تصاویر:ماشینهایی که دیگر در خیابان نمی بینیم

تصاویر:ماشینهایی که دیگر در خیابان نمی بینیم

تصاویر:ماشینهایی که دیگر در خیابان نمی بینیم

تصاویر:ماشینهایی که دیگر در خیابان نمی بینیم

تصاویر:ماشینهایی که دیگر در خیابان نمی بینیم

تصاویر:ماشینهایی که دیگر در خیابان نمی بینیم

تصاویر:ماشینهایی که دیگر در خیابان نمی بینیم

تصاویر:ماشینهایی که دیگر در خیابان نمی بینیم

تصاویر:ماشینهایی که دیگر در خیابان نمی بینیم

تصاویر:ماشینهایی که دیگر در خیابان نمی بینیم

تصاویر:ماشینهایی که دیگر در خیابان نمی بینیم

تصاویر:ماشینهایی که دیگر در خیابان نمی بینیم

تصاویر:ماشینهایی که دیگر در خیابان نمی بینیم

تصاویر:ماشینهایی که دیگر در خیابان نمی بینیم