تاریخ انتشار خبر: ۲۹ , مهر, ۱۳۹۵ | ۲۰:۲۴:۳۵
کد مطلب : 125180

تصاویر/مراسم تحلیف سربازان آموزشی ارتش

مراسم تحلیف سربازان آموزشی پادگان ۰۱ نیروی زمینی ارتش – صبح امروز ، پنجشنبه ۲۹ مهرماه با حضور معاونت فرماندهی نیروی زمینی ارتش ،و با رژه یگان‌های آموزشی، اعطای سردوشی و اجرای فنون رزمی برگزار شد.

تصاویر/مراسم تحلیف سربازان آموزشی ارتش
تصاویر/مراسم تحلیف سربازان آموزشی ارتش
تصاویر/مراسم تحلیف سربازان آموزشی ارتش
تصاویر/مراسم تحلیف سربازان آموزشی ارتش
تصاویر/مراسم تحلیف سربازان آموزشی ارتش
تصاویر/مراسم تحلیف سربازان آموزشی ارتش
تصاویر/مراسم تحلیف سربازان آموزشی ارتش
تصاویر/مراسم تحلیف سربازان آموزشی ارتش
تصاویر/مراسم تحلیف سربازان آموزشی ارتش
تصاویر/مراسم تحلیف سربازان آموزشی ارتش
تصاویر/مراسم تحلیف سربازان آموزشی ارتش
تصاویر/مراسم تحلیف سربازان آموزشی ارتش
تصاویر/مراسم تحلیف سربازان آموزشی ارتش
تصاویر/مراسم تحلیف سربازان آموزشی ارتش
تصاویر/مراسم تحلیف سربازان آموزشی ارتش
تصاویر/مراسم تحلیف سربازان آموزشی ارتش
تصاویر/مراسم تحلیف سربازان آموزشی ارتش
تصاویر/مراسم تحلیف سربازان آموزشی ارتش
تصاویر/مراسم تحلیف سربازان آموزشی ارتش
تصاویر/مراسم تحلیف سربازان آموزشی ارتش