تاریخ انتشار خبر: ۱۶ , فروردین, ۱۳۹۳ | ۱۲:۱۴:۳۶
کد مطلب : 23648

تصاویر / آبادان و خرمشهر از بالا زیباترند

عکاس : هادی آبیار

phoca_thumb_l_h afz 1 phoca_thumb_l_h afz 2 phoca_thumb_l_h afz 3 phoca_thumb_l_h afz 4 phoca_thumb_l_h afz 5 phoca_thumb_l_h afz 7 phoca_thumb_l_h afz 8 phoca_thumb_l_h afz 9 phoca_thumb_l_h afz 10 phoca_thumb_l_h afz 11 phoca_thumb_l_h afz 12 phoca_thumb_l_h afz 13 phoca_thumb_l_h afz 14 phoca_thumb_l_h afz 15 phoca_thumb_l_h afz 17 phoca_thumb_l_h afz 18 phoca_thumb_l_h afz 19 phoca_thumb_l_h afz 20 phoca_thumb_l_h afz 21

  1. ریز بین می‌گه:

    معلومه عکاسش حرفه ای ها