تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , تیر, ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۶:۴۷
کد مطلب : 118941

تصاویر/ احمقانه ترین حوادث رانندگی

سانحه هایی که براثر تصادف های وحشتناک وهولناک به وجود می آید ، گاهی اوقات احمقانه وخنده داربه نظرمی رسد اما به راستی با کمی تحمل واینکه اگرخودمان را جای کسی بگذاریم که دچار سانحه شده می توان دریافت که چندان هم خنده دارنبوده ودلخراش ونگران کننده نیز هستند ، درادمه تصاویری از تصادفاتی زا مشاهده می کنید که درنگاه اول احمقانه وخنده دار به نظر میرسد اما درحقیقت این چنین نیست.