تاریخ انتشار خبر: ۱۷ , مهر, ۱۳۹۳ | ۱۸:۳۷:۵۸
کد مطلب : 49792

تصاویر/ از آب مضایقه نکردیم

رزمندگان بر اساس فرامین دین مبین، رفتاری کاملا انسانی و اسلامی با اسرای عراقی داشتند. آنچه می بینید، فقط چند قاب از این رفتار انساندوستانه است…

در طول جنگ تحمیلی، رزمندگان اسلام موفق به اسارت گروه زیادی از بعثی ها شدند و این موضوع در اواخر جنگ، به نگرانی مهمی برای عراقی ها تبدیل شده بود. رزمندگان بر اساس فرامین دین مبین، رفتاری کاملا انسانی و اسلامی با اسرای عراقی داشتند. آنچه می بینید، فقط چند قاب از این رفتار انساندوستانه است…

تصاویر/از آب مضایقه نکردیم

تصاویر/از آب مضایقه نکردیم

تصاویر/از آب مضایقه نکردیم

تصاویر/از آب مضایقه نکردیم

تصاویر/از آب مضایقه نکردیم

تصاویر/از آب مضایقه نکردیم

تصاویر/از آب مضایقه نکردیم