تاریخ انتشار خبر: ۲۵ , خرداد, ۱۳۹۴ | ۱۴:۴۲:۵۴
کد مطلب : 95562
یک روز قبل از مراسم تشییع؛

تصاویر امروز از شهدای غواص و خظ شکن

تصاویری که می بینید، متعلق به حال و هوای امروز معراج شهدا، یک روز قبل از برگزاری آیین تشییع پیکر شهدای غواص و خط شکن است.

تصاویری که می بینید، متعلق به حال و هوای امروز معراج شهدا، یک روز قبل از برگزاری آیین تشییع پیکر شهدای غواص و خط شکن است.

امروز تهیه کننده و عوامل برنامه «از آسمان» هم مشغول تصویربرداری بودند تا برنامه شان را برای پخش در سه شنبه شب، ساعت ۲۲ از شبکه دوم سیما آماده کنند.

تصاویر مشرق از معراج شهدا؛ یک روز قبل از مراسم تشییعتصاویر مشرق از معراج شهدا؛ یک روز قبل از مراسم تشییع

تصاویر مشرق از معراج شهدا؛ یک روز قبل از مراسم تشییع

تصاویر مشرق از معراج شهدا؛ یک روز قبل از مراسم تشییع

تصاویر مشرق از معراج شهدا؛ یک روز قبل از مراسم تشییع

تصاویر مشرق از معراج شهدا؛ یک روز قبل از مراسم تشییع

تصاویر مشرق از معراج شهدا؛ یک روز قبل از مراسم تشییع

تصاویر مشرق از معراج شهدا؛ یک روز قبل از مراسم تشییع

تصاویر مشرق از معراج شهدا؛ یک روز قبل از مراسم تشییع

منبع: مشرق