تاریخ انتشار خبر: ۲۲ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۱۱:۵۹:۳۰
کد مطلب : 32342

تصاویر/ توهین به ایران در جام جهانی

توهین به ایران در جام جهانی برزیل شدت گرفته است. در روزهای اخیر، یک شرکت اروپایی با استفاده از یک مانکن نیمه عریان لبنانی که پرچم ایران را در دست دارد اقدام به تبلیغ محصول خود کرده؛ یک شرکت دیگر ساپورت هایی با طرح پرچم کشور ایران تهیه کرده و پیش از این نیز یک شرکت آلمانی مشروبات الکلی با پرچم ایران روی بطری این مشروبات حک کرده است.

تصاویر/ توهین به ایران در جام جهانی

تصاویر/ توهین به ایران در جام جهانی

تصاویر/ توهین به ایران در جام جهانی

تصاویر/ توهین به ایران در جام جهانی