تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , خرداد, ۱۳۹۴ | ۱۰:۴۶:۲۹
کد مطلب : 95107

تصاویر / در جستجوی دو زندانیِ فراری

چند روز پیش “ریچارد مت” محکوم به ۲۵ سال زندان و “دیوید سوئت” محکوم به حبس ابد از زندانی به شدت امنیتی در ایالت نیویورک آمریکا فرار کردند و جستجوها برای یافتن آنها همچنان ادامه دارد. هنوز پلیس نتوانسته است سرنخی از آنها پیدا کند.

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/23/farhangnews_130566-370756-1434177630.jpg?itok=kFPCXzjS

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/23/farhangnews_130566-370757-1434177630.jpg?itok=WV1RqPcN

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/23/farhangnews_130566-370758-1434177630.jpg?itok=-7ALWcY3

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/23/farhangnews_130566-370761-1434177630.jpg?itok=c6pDoN8N

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/23/farhangnews_130566-370760-1434177630.jpg?itok=SSjG1eYc

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/23/farhangnews_130566-370759-1434177630.jpg?itok=Rm1OeRWq

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/23/farhangnews_130566-370762-1434177630.jpg?itok=bO-DShJv

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/23/farhangnews_130566-370763-1434177630.jpg?itok=y98iJTWN

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/23/farhangnews_130566-370764-1434177630.jpg?itok=in2NYfKD

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/23/farhangnews_130566-370765-1434177630.jpg?itok=mYifmloZ

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/23/farhangnews_130566-370766-1434177630.jpg?itok=7qJ8HWWG

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/23/farhangnews_130566-370767-1434177630.jpg?itok=ILqADKnj

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/23/farhangnews_130566-370770-1434177630.jpg?itok=pu5Dp9r7

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/23/farhangnews_130566-370769-1434177630.jpg?itok=y0qDyd1o

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/23/farhangnews_130566-370768-1434177630.jpg?itok=RoyH7Ms5

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/styles/orginal_watermark/public/content/images/story/94-03/23/farhangnews_130566-370771-1434177630.jpg?itok=mpR_RMbE