تاریخ انتشار خبر: ۲۴ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۸:۳۷:۰۰
کد مطلب : 59383

تصاویر/ واکنش زائران به عکس کذاب شیرازى

منبع: چمران نیوز

تصاویر/ واکنش زائران به عکس کذاب شیرازى


تصاویر/ واکنش زائران به عکس کذاب شیرازى


تصاویر/ واکنش زائران به عکس کذاب شیرازى

تصاویر/ واکنش زائران به عکس کذاب شیرازى

تصاویر/ واکنش زائران به عکس کذاب شیرازى

منبع: چمران نیوز