تاریخ انتشار خبر: ۲۱ , شهریور, ۱۳۹۶ | ۱۳:۴۵:۵۱
کد مطلب : 130308
عضو شورای شهر آبادان:

تماس ها و رایزنی های زیادی برای معرفی شهردار داریم/اعضای شورا استقلال دارند

کوراوند گفت: اعضای شورای شهر از استقلال لازم برای تعیین شهردار برخوردارند.

یک عضو شورای اسلامی شهر آبادان در گفت و گو با مهر اظهار داشت: طی روزهای گذشته که کاندیداهای مختلفی برای ارائه برنامه هایشان به صحن شورا آمدند در پایان تماسها و رایزنی های فراوانی را از سوی افراد مختلف داشتیم که هر کدام به فراخور سلیقه خودشان می خواستند تا از کاندیدای مشخصی حمایت کنیم.

حمید کوراوند افزود: اعضای شورای اسلامی شهر در دوره پنجم دارای استقلال در تصمیم گیری و رای هستند به همین دلیل تنها شنونده و ناظر هستیم و در نهایت نظر نهایی خود را ارائه می کنیم.

وی اظهار کرد: اعضای شورا منتخبان مردم و از دل همانها هستند و سلایق ما نیز منطبق و یا نزدیک به آنهاست، هر کس سلیقه خاص خود را دارد که می تواند آن را ارائه کند.