تاریخ انتشار خبر: ۲۰ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۸:۱۴:۱۴
کد مطلب : 45082

تهرانگردی مسجدجامعی صدای اصلاح‌طلبان را هم درآورد

اعتماد نوشت: ای کاش آقای مسجدجامعی به عنوان سیاست‌ورزی کارکشته به جای پژوهش و تهرانگردی به ساماندهی همفکران خود در شورا بیندیشد تا به عنوان فراکسیونی قوی امور شورا را سامان دهند.

روزنامه اصلاح طلب اعتماد با انتقاد از تهرانگردی مسجدجامعی و عدم تلاش او برای ساماندهی همفکرانش نوشت:

تجربه نشان داده است که وقتی اصلاح‌طلبان در موضع ریاست بر نهادها قرار می‌گیرند آنقدر فشار های سیاسی و رسانه یی بر آنها وارد می شود و حاشیه به آنها تحمیل می‌کنند که عملا کارایی آنها را متاثر و دایره حرکت آنها را محدود می‌کنند. ریاست شورای شهر تهران هم از قاعده این تجربه کلی جدا نیست پس شاید همان بهتر که چانه‌زنی با دیگر نهادهای درگیر با مسائل شهری به اصولگرایان سپرده شود و اصلاح‌طلبان به عنوان یک بدنه قوی و کارا در شورای شهر بروز و ظهور پیدا کند و برای پایتختی که نمونه نوعی یک کشور است، برنامه بریزند و امور آن را اصلاح و ترمیم کنند.

‌ای کاش آقای مسجدجامعی به عنوان سیاست‌ورزی کارکشته به جای پژوهش و تهرانگردی به ساماندهی همفکران خود در شورا بیندیشد تا به عنوان فراکسیونی قوی امور شورا را سامان دهند، نقش سیاسی آنها را کمتر کنند، نقش اجتماعی آن را بیفزایند و شورا را دوباره شورای شهر کنند تا دیگر نسبت شورای شهرداری به این نهاد داده نشود.