تاریخ انتشار خبر: ۱۹ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۱۸:۵۵:۰۹
کد مطلب : 20410

ته دیگ خوری جنگی/عکس

این جا بود که شیطنت بسیجی ها گل کرد و شلوغ بازی درآوردند و عکاسی هم یک لحظه شیرین را شکار کرد. همین

عصر ابادان – عکسی که می بینید در مناطق عملیاتی جنوب گرفته شده است. ناهار روزانه را که میان رزمندگان توزیع کردند، در انتها، ته دیگ ها را هم آوردند که بین نیروها قسمت کنند. این جا بود که شیطنت بسیجی ها گل کرد و شلوغ بازی درآوردند و عکاسی هم یک لحظه شیرین را شکار کرد. همین

یاد آن روزهای خوب بخیر