تاریخ انتشار خبر: ۱۵ , بهمن, ۱۳۹۲ | ۰۱:۵۴:۴۵
کد مطلب : 17496

توپ بی تدبیری دولت در زمین احمدی نژاد+سند

بعد از افتضاح روز گذشته در توزیع سبد کالا، رسانه های تندرو اصلاحات در حرکتی فرار به جلو، اتفاقات توجیه ناپذیر روز گذشته تدبیرگران را حاصل بی تدبیری دولت گذشته عنوان کردند.

عصر آبادان –  بعد از افتضاح توزیع سبد کالا حمایتی توسط دولت که منجر به اعتراض شهروندان شد رسانه های اصلاح طلب با استفاده از واژه های غلو آمیز به تقدیر از این طرح پرداختند.

در حالی که هنوز ماجراهای نحوه پرداخت این سبد کالا به طبقات مختلف اجتماعی جامعه تمام نشده بود و اعتصاب کارگران می رفت در سطح کشور همه گیر شود، روز گذشته لنز دوربین ها از افتضاح جدید تدبیرگران خبر میداند. تشکیل صف های طولانی که یادآور صف های کوپنی در دهه ۶۰ و در زمان جنگ بود موجب اعتراضات عمومی و رسانه ای را در سطح جامعه شد.

عدم توجه به کرامت انسانی و حقوق شهروندی توسط دولت در نهایت موجب شکل گیری صف های طولانی در سرمای زیر صفر درجه شد این اتفاقات نه تنها موجب اعتراض رسانه های اصلاح طلب نشد بلکه این بنگاه های خبری به توجیه افتضاحات روز گذشته پرداختند تا جایی روزنامه آفتاب یزد بااختصاص دو بخش از صفحه اصلی خود به این ماجرا طرح توزیع سبد کالا را طرحی مفید عنوان و در گفتگو با یک کارشناس اجاره ای، صف های طویل روز گذشته را حاصل بی تدبیری های دولت احمدی نژاد عنوان کرد.

این اقدامات غلوانگیز در حالی مطرح می شود که همواره رسانه های اصلاح طلب مدعی دفاع از حقوق شهروندی بوده اند اما در کارزار روز گذشته شاهد حمایت چشم و گوش بسته این رسانه ها از این اقدام دولت بودیم.

 
منبع: سراج۲۴