تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , اردیبهشت, ۱۳۹۳ | ۰۸:۳۱:۵۲
کد مطلب : 27493

جدول کامل قیمت انواع خودرو

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش

ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
وانت باردو . یورو ۴ ۱۳,۴۵۰,۰۰۰ ۱۲,۷۸۱,۰۰۰
وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۴۶,۰۰۰
سمند SE یورو ۴ ۲۶,۶۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۸۷,۰۰۰
سمند LX ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ ۲۴,۸۰۰,۰۰۰
سمند LX یورو ۴ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۱۲۷,۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۸,۶۷۰,۰۰۰
سمند EF7 یورو ۴ ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸,۶۳۵,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹,۸۶۵,۰۰۰
سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۷۰,۰۰۰
سمند سورن ELX ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰,۴۶۷,۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF7 ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ ۳۵,۷۸۰,۰۰۰
پژو روآ سال سفارشی ناموجود
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی ناموجود
پژو GLX 405 یورو ۴ ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ۲۷,۴۸۰,۰۰۰
پژو GLX 405 یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو ۴ ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹,۱۱۰,۰۰۰
پژو SLX 405 موتور TU5 ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال ۳۶,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴ ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ ۳۲,۵۵۴,۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۳۹,۴۰۰,۰۰۰
پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ ۳۴,۰۸۱,۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴ ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۹۹,۰۰۰
پژو پارس LX یورو ۴ . ۲ ایربگ . داشبورد جدید ۴۷,۳۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX . موتور XUM ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX . موتور ۱.۸ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۵,۴۳۱,۰۰۰
پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ ناموجود
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 ناموجود
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ ۳۵,۹۴۴,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 ناموجود ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 ناموجود
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ناموجود ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای ناموجود ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
رانا EL . TU5 ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲۹,۲۰۰,۰۰۰
رانا LX . TU5 ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳۰,۹۶۱,۰۰۰
رنو تندر E1 ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۵۵۰,۰۰۰
رنو تندر E2 ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳۶,۱۵۱,۰۰۰
رنو تندر E2 دوگانه سوز ناموجود
رنو تندر اتوماتیک E2 ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ ۴۱,۹۱۶,۰۰۰
وانت دیزل – فوتون ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۷۲,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۳,۷۳۹,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰
سایپا
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
پراید ۱۵۱ SL ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۴۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SE ۲۰,۱۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ LE ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۶۶,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۵۷,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز ۲۰,۱۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SX ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۷۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴,۸۷۹,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۶۶,۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴,۹۸۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ LE
پراید ۱۴۱ SX ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۱,۰۰۰
پراید ۱۴۱ SE ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۴۳۸,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۴۳,۰۰۰
پراید ۱۱۱ LE ۱۹,۷۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SX ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۵۶,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۶۴,۰۰۰
پراید SL 131 ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۶۲,۰۰۰
پراید SL 131 گازسوز ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۴۹,۰۰۰
پراید SX 131 ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۵۵,۰۰۰
پراید SE 131 ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۹۲,۰۰۰
پراید SE 131 گازسوز ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۸,۹۹۲,۰۰۰
پراید LE 131 ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۴۹,۰۰۰
پراید LE 131 گازسوز ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۴۰,۰۰۰
پراید EX 131 ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۴۲,۰۰۰
پراید EX 131 گازسوز ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۶۷,۰۰۰
پراید TL 131 ۱۸,۶۰۰,۰۰۰
پراید TL 131 گازسوز ۲۱,۶۰۰,۰۰۰
تیبا دوگانه سوز ۲۶,۶۰۰,۰۰۰
تیبا LX یورو ۴ ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲۰,۵۱۰,۰۰۰
تیبا EX ۲۳,۷۰۰,۰۰۰
تیبا SX یورو ۴ ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۹۶۰,۰۰۰
تیبا هاچ بک SX ناموجود
وانت زامیاد ۲۴ ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۴۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۳۹۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۲۴ دیزل ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۶۰,۰۰۰
وانت شوکا ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ ۲۵,۸۷۰,۰۰۰
وانت شوکا گازسوز ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۶,۴۲۰,۰۰۰
سیتروئن زانتیا
سیتروئن C5 ناموجود
اس ۳۰۰ ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ ۷۲,۶۵۰,۰۰۰
پارس خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
کولیوس تیپ ۵ ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰
کولیوس تیپ ۶ ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۶۱۰,۰۰۰
مورانو ۲۰۱۲ ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ناموجود
نیسان تینا HIGH ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۱۵۹,۰۰۰
نیسان تینا MID ناموجود
نیسان قشقایی HIGH ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
ماکسیما . مولتی مدیا ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ ۸۹,۷۰۰,۰۰۰ ۷۶,۵۸۹,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ دنده ای ۸۴,۰۰۰,۰۰۰
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴,۷۷۶,۰۰۰
رنو تندر E1 یورو ۴ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
رنو تندر E2 ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵,۹۵۷,۰۰۰
پارس تندر . اتاق جدید ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳۷,۹۹۴,۰۰۰
پیکاپ تک کابین ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۸۲۹,۰۰۰
پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶,۴۵۷,۰۰۰
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف ناموجود ۶۵,۰۷۲,۰۰۰
کرمان خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
هیوندای آوانته اتوماتیک ناموجود
هیوندای آوانته معمولی ناموجود
هیوندای ورنا اتوماتیک ناموجود
هیوندای ورنا معمولی ناموجود
لیفان ۵۲۰ آی ناموجود
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۶ ناموجود
لیفان ۶۲۰ موتور ۱.۸ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۲,۷۰۰,۰۰۰
جک توجوی هاچ بک ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳,۹۹۰,۰۰۰
جک توجوی صندوقدار ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۶۰,۰۰۰
جک J5 ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ ۴۶,۸۳۰,۰۰۰
جک J5 اتوماتیک ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ ۵۷,۴۰۰,۰۰۰
لیفان X60 ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ ۶۰,۴۰۰,۰۰۰
لوبو ناموجود
گروه بهمن
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷,۵۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک
مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸,۵۰۰,۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱.۶ ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰,۰۰۰
مزدا ۲ فول ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین ۴۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
بسترون . آسا B50 ۶۸,۶۰۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا تک کابین ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل ۶۲,۵۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل ۷۲,۲۰۰,۰۰۰ ۷۱,۸۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری ۷۰,۳۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری ۸۸,۵۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری ۹۳,۷۰۰,۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
MVM 110 چهار سیلندر ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲۰,۳۶۰,۰۰۰
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک ناموجود
MVM 110 سه سیلندر ۲۰,۷۰۰,۰۰۰
MVM 530 ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ ۴۰,۷۳۰,۰۰۰
MVM 315 هاچ بک ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ ۳۸,۷۰۰,۰۰۰
MVM 315 صندوقدار ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸,۷۰۰,۰۰۰
تیگو _ X33 ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ ۶۴,۱۶۰,۰۰۰
راین
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ولیکس C30 اتوماتیک ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
زاگرس خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
جنتو . دنده اتوماتیک ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ویرا
مرتب خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
گک گونو – G5 ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
گک گونو – GX5 ناموجود ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
ون MPX
هرور
کاکی ۵ ناموجود ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
دیار خودرو
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت کارخانه(تومان)
وینگل ۳ تک کابین
وینگل ۳ دو کابین ۵۴,۵۰۰,۰۰۰
وینگل ۵ تک کابین به زودی
وینگل ۵ دو کابین ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۳۰۰,۰۰۰
هاوال M4 به زودی
هاوال H6 ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سنوا ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
سابرینا E150 صندوق دار ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ ۵۷,۹۰۰,۰۰۰
سابرینا E150 هاچ بک ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ ۵۸,۴۰۰,۰۰۰

قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش

Hyundai
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
ولستر . ۲ ایربگ ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
ولستر . ۶ ایربگ ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۴۷۴,۰۰۰
هیوندای I20 ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰,۵۵۸,۰۰۰
هیوندای I30 ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای I40 . صندوقدار ناموجود ۱۵۸,۹۹۸,۰۰۰
هیوندای I40 . استیشن واگن ناموجود ۱۶۶,۵۵۸,۰۰۰
سوناتا ۲۰۱۴ . ۲ ایربگ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
سوناتا.۲۰۱۴.فول ترین آپشن ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۶۷۸,۰۰۰
النترا ۲۰۱۴ فول ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۳۵۰,۰۰۰
النترا ۲۰۱۴ . دو ایربگ ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
اکسنت ۲۰۱۴ . ۶ ایربگ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵,۹۲۳,۰۰۰
سنتنیال ۴ نفره ( ایکاس ) ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۵,۰۵۹,۰۰۰
سنتنیال ۵ نفره ( ایکاس ) ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰
آزرا ( گرنجور ) فول با رادار ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۵,۵۲۳,۰۰۰
آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰
آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
جنسیس ۲۰۱۳ ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰
جنسیس . اتاق جدید ۲۰۱۴ ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۶,۸۵۹,۰۰۰
جنسیس کوپه ۲۰۱۱ ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
جنسیس کوپه . اتاق جدید ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
توسان ( IX 35 ) فول ۱۰ ایربگ ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۱۳۳,۰۰۰
توسان ( IX 35 ) فول ۲ ایربگ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۷,۷۰۰,۰۰۰
سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
وراکروز ( IX 55 ) فول ۱۰ ایربگ ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰
Toyota
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
لندکروز ۸ سیلندر VXR ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
لندکروز ۶ سیلندر GXR فول ۲۰۱۴ ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰
اف جی کروز – Xtreem ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فورچونر . VX . اتاق جدید ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
راو ۴ . تیپ ۲ . تک دیفرانسیل ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸,۷۴۰,۰۰۰
راو ۴ . تیپ ۲ . دو دیفرانسیل ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۶,۳۰۰,۰۰۰
راو ۴ . تیپ ۳ . فول کامل ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰
پرادو GX دو در آفرود / فول ۹ ایربگ ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پرادو TX چهار در آفرود . فول ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
پرادو VX چهار در آفرود . فول ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پرادو VX چهار در آنرود . فول ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
هایلوکس دیزل ۲.۵ – دنده ای ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۹۲۰,۰۰۰
GT 86 . فول ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۹,۵۳۰,۰۰۰
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
آریون ۲۰۱۱ ناموجود
آریون . اتاق جدید گراند ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰
آریون . اتاق جدید SE ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
کمری GL ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۴,۱۸۰,۰۰۰
کمری GLX . دو ایربگ ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۶,۶۰۰,۰۰۰
کمری GLX SPL ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۹,۵۶۰,۰۰۰
کمری SE ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
یاریس هاچ بک ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۵۲۰,۰۰۰
یاریس صندوقدار – تیپ ۲ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷,۵۲۰,۰۰۰
یاریس صندوقدار – تیپ ۳ ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۵,۸۴۰,۰۰۰
کرولا XLI فول کامل با بال عقب ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۳,۴۲۰,۰۰۰
کرولا XLI . ساده ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
کرولا GLI فول ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
کرولا اتاق جدید ۲۰۱۴ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
Kia Motors
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
موهاوی ۸ سیلندر ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۴,۹۴۸,۰۰۰
کادنزا . فول ۲۰۱۳ ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
کادنزا . فول ۲۰۱۴ ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۱,۳۵۶,۰۰۰
سورنتو اتاق جدید . ۱۰ ایربگ ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۵,۱۳۶,۰۰۰
سورنتو اتاق جدید . ۲ ایربگ ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
اسپورتیج . فول ۲.۰ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۳,۴۸۴,۰۰۰
اسپورتیج فول ۲.۴ ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۶۷۲,۰۰۰
اپتیما جدید . فول ۱۰ ایربگ ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۷۳۹,۰۰۰
اپتیما جدید . فول ۲ ایربگ ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
سراتو کوپه ۱.۶ ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۲۷۴,۰۰۰
سراتو کوپه ۲.۰ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۷۸۲,۰۰۰
سراتو کوپه ۲.۰ فول ۲۰۱۴ ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
سراتو ۱.۶ فول ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶,۴۷۴,۰۰۰
سراتو ۱.۶ فول ۲۰۱۴ ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
سراتو ۲.۰ فول ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۲,۴۵۱,۰۰۰
سراتو ۲.۰ فول ۲۰۱۴ ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۳,۸۷۴,۰۰۰
سول اتوماتیک ۱.۶ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۸,۲۲۸,۰۰۰
پیکانتو ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ ۶۰,۱۰۶,۰۰۰
B.M.W
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
۳۲۰ فول ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۳۲۰ نیمه فول ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۳۲۰ کروک وارداتی
۳۲۸ فول ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۳۳۵ کروک ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۵۲۰ فول ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۵۲۳ فول ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۵۲۸ فول ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
M6 فول ۲۰۱۴ ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۶۵۰ کوپه ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۶۵۰ کروک ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۶۵۰ گرند ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
۷۵۰ LI فول ۲۰۱۴ وارداتی
Z4 20I ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
Z4 23I ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
Z4 28I ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
Z4 30I ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
Z4 35I ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X1 موتور ۱.۸ ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X1 موتور ۲.۰ ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X1 موتور ۲.۸ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X3 موتور ۲.۰ ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X3 موتور ۲.۸ ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X3 موتور ۳.۵ ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X5 موتور ۳.۵ ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X5 موتور ۳.۵ – اتاق جدید ۲۰۱۴ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X6 موتور ۳.۵ ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
X6 موتور ۵.۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
Mercedes-Benz
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
C180 فول ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
C200 فول ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
C300 فول ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
C350 فول ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
B180 فول ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
E200 فول ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰
E200 . اتاق جدید . ۲۰۱۴ ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
E300 فول ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
E350 فول ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
E350 کروک ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
E350 کوپه ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
S350 فول ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
S500 فول با میز بار ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
S550 فول با میز بار ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
S500 جدید . ۵ نفره ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
S500 جدید . ۴ نفره ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
SLK 350 فول ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰
SL 500 فول ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
SL 350 فول ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
CL 500 فول ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
CL 600 فول ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
CLS 350 فول ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
CLS 500 فول ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
CLS 550 فول ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰
GLK 350 فول ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
ML 350 فول ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
Porsche
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
کایمن S ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
باکستر S ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۱۱ کررا ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کاین ۶ سیلندر ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کاین ۴S توربو ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کاین ۴S ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کاین GTS ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پانامرا ۸ سیلندر توربو ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پانامرا ۸ سیلندر ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پانامرا ۶ سیلندر ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
Lexus
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
RX 350 فول کامل ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
RX 350 اتاق جدید . پاناروما ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
LX 570 آفرود ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
ES 250 فول ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۵۲۰,۰۰۰
ES 350 فول ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس GS250 ناموجود ۳۰۷,۸۰۰,۰۰۰
لکسوس IS250 ناموجود ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
CT200 H هیبریدی ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۴,۶۴۰,۰۰۰
LS 460 – لانگ ناموجود
LS 460 – اتومن ناموجود
IS 300 فول کامل ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
IS 300 کروک با رادار ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
MG Motor
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
ام جی ۶ . فول جی تی ۲۰۱۴ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۴,۸۴۰,۰۰۰
ام جی ۶ . فول مگنت ۲۰۱۴ ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۳۶۰,۰۰۰
ام جی ۶ ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
ام جی ۳۵۰ ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰,۴۸۰,۰۰۰
ام جی ۵۵۰ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰,۰۰۰
SsangYong
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
اکتیون ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ناموجود
اکتیون جدید . فول کامل ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۳,۷۲۵,۰۰۰
اکتیون جدید . کامفورت ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰
ون رودیوس رامک خودرو
کایرون ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
رکستون ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰
رکستون جدید ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
Renault
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
لتیتود فول آپشن ناموجود نگین خودرو
سفران ۲.۵ – LE ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰
سفران ۲.۵ – PE ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۹۰۰,۰۰۰
سفران ۲.۰ – SE ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کولیوس ۲۰۱۲ ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ نگین خودرو
کولیوس ۲۰۱۴ ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
فلوئنس اتاق جدید ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
فلوئنس E2 ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ نگین خودرو
فلوئنس E4 ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ نگین خودرو
مگان هاچ بک E4 ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
مگان هاچ بک E2 ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
مگان کروک ۲۰۱۳ ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ وارداتی
اسکالا E2 ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۹,۹۰۰,۰۰۰
اسکالا E4 ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹,۹۰۰,۰۰۰
داستر – فول ۲ ایربگ ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ ۸۹,۹۰۰,۰۰۰
داستر – فول ۴ ایربگ ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
GEELY
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
امگراند ۷ صندوقدار ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴,۳۱۰,۰۰۰
امگراند ۷ صندوقدار . اتوماتیک ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱,۸۵۰,۰۰۰
امگراند RV-7 هاچ بک ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ناموجود
امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۹۳۰,۰۰۰
امگراند X7 ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶,۶۷۰,۰۰۰
Alfa Romeo
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
جولیتا . فول ۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
جولیتا . نیمه فول ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ آلفا موتور
میتو . فول ۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰
میتو . نیمه فول ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ آلفا موتور
Maserati
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
کواتروپورته ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ آرتاتک موتور
کواتروپورته S ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ آرتاتک موتور
گرن کابریو ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ آرتاتک موتور
گرن کابریو S ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ آرتاتک موتور
گرن توریسمو ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ آرتاتک موتور
گرن توریسمو S ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ آرتاتک موتور
گرن توریسمو S – اتاق جدید ۲۰۱۴ ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ آرتاتک موتور
Other Cars
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
فولکس پاسات ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
فولکس بیتل کروک ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۹,۵۰۰,۰۰۰
فولکس بیتل هاچ بک ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۷,۵۰۰,۰۰۰
مینی کوپر S ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
مینی ماینر ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
لادا کالینا اسپرت
لادا گرانتا
ون اویکو ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
Volvo
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
C70 کروک ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
C30 ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ افرا موتور
V40 ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ افرا موتور
XC60 Selux ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
XC60 R-Design ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰
XC60 R-Design Plus ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
Honda
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
سیویک تیپ ۱ – LX ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتور
سیویک تیپ ۲ – EX ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتور
سیویک تیپ ۳ – EXI ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتور
سیویک تیپ ۴ – VTI ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتور
آکورد تیپ ۱ – DX ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتور
آکورد تیپ ۲ – LXB ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتور
آکورد تیپ ۳ – EXA ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ فامیلی موتور
آکورد تیپ ۴ – EXB ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
کراس تور به زودی فامیلی موتور
Mitsubishi
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
ASX 2014 ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۷,۸۶۰,۰۰۰
لنسر تیپ ۱ اتوماتیک ۹۱,۱۴۸,۰۰۰
لنسر تیپ ۲ اتوماتیک ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
لنسر تیپ ۲ دنده ای ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲,۲۱۷,۰۰۰
لنسر ۱.۸ – تیپ ۴ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۳,۸۹۸,۰۰۰
آتلند به زودی
SUBARU
نام خودرو قیمت بازار(تومان) قیمت نمایندگی(تومان)
لگاسی ناموجود ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰
اوت بک ناموجود ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
فارستر ناموجود ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
ایکس وی ناموجود ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰

قیمت های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می شود.
بهای فروش شامل هزینه های مالیات ( بر مبنای ۶% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث ( ۱۵۲ میلیون ) و حق گارانتی است.