تاریخ انتشار خبر: ۳۰ , فروردین, ۱۳۹۴ | ۰۶:۵۳:۳۵
کد مطلب : 80841

جزییات برنامه‌های توانمندسازی معلمان

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به برنامه‌های طراحی شده به منظور توانمندسازی معلمان گفت:‌ برنامه درس پژوهی با هدف ارتباط بیشتر معلمان مدرسه و تبادل تجربیات مشترک درخصوص روش‌های تدریس طراحی شده است.

 “عظیم محبی” اظهار داشت:‌ دفتر متوسطه اول وزارت آموزش‌وپرورش دو ماموریت و وظیفه را بر عهده دارد. ماموریت نخست نظارت بر اجرای برنامه‌های درسی و  ماموریت دوم فراهم کردن فرصت‌های برابر تحصیل برای دانش آموزان است.

وی افزود:‌ برنامه درسی توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تولید و پس از آن کتب درسی توسط معلمان تدریس می‌‌شود. نظارت بر تدریس کتب درسی و اجرای برنامه درسی بر عهده دفتر متوسطه اول است که برای تحقق این اهداف باید معلمان را توانمند کنیم و برای توانمندی معلمان گروه‌های آموزشی فعال شده‌‌اند.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه در ستاد مستقیماً با معلمان سروکار نداریم،‌گفت:‌ در استان‌‌ها با گروه‌های آموزشی به عنوان نماینده معلمان در ارتباط هستیم و یکی از اولویت‌های اصلی این دفتر کیفیت بخشی به کار معلمان از طریق گروه‌های آموزشی است.

محبی در پاسخ به این پرسش «برای توانمندی معلمان چه برنامه‌‌‌هایی را تدوین کرده‌اید؟» عنوان کرد:‌ برنامه طراحی آموزشی مبتنی بر برنامه درسی ملی تولید شده است زمانی که انتظار داریم برنامه درسی ملی توسط معلم اجرا شود بنابراین باید شیوه تدریس معلمان مبتنی بر آن چیزی باشد که برنامه درسی ملی نیاز دارد. تلاش می‌کنیم در مسیری حرکت شود که طرح درس معلمان، روش تدریس و روش‌های ارزشیابی متناسب با انتظارات برنامه درسی ملی باشد.

وی در پاسخ به این پرسش « در برنامه درسی ملی به چه مواردی اشاره شده است؟»گفت:‌ برنامه درسی ملی سندی است که کل برنامه درسی از تولید کتاب تا تدریس معلمان را جهت می‌دهد.در این برنامه حوزه‌‌های یادگیری، روش‌های تدریس، ارزشیابی و تدوین کتب مشخص است و در اجرای برنامه درسی معلمان و مدارس را در این مسیر هدایت می‌کنیم به همین دلیل برای تحقق این اهداف طرح درس را تدوین کرده‌ایم.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش‌وپرورش بیان کرد: اولین  گام در کیفیت بخشی به فعالیت معلمان طراحی و تولید چارچوب طرح آموزشی است. دومین گام افزایش میزان ارتباط معلمان با یکدیگر به منظور تبادل تجربه است. اگر یک معلم از ابتدای مهر تا خرداد ماه صرفاً به کلاس درس برود و با معلمان دیگر تبادل نظر و تجربه نداشته باشد  این منجر به افت کیفیت آموزش می‌شود بر اساس همین رویکرد برنامه درس پژوهی را تدوین کرده‌ایم تا معلمان در مدرسه کار تیمی کنند به عنوان مثال معلمان ریاضی یک مدرسه در رابطه با روش‌های تدریس با یکدیگر بحث و تبادل نظر کنند.

محبی گفت: برای کیفیت بخشی به جریان آموزش در مدارس سه برنامه درس پژوهی، طراحی آموزشی مبتنی بر درس ملی و نظارت بالینی اجرا شده است و در قالب برنامه نظارت بالینی گروه‌های آموزشی به مدرسه رفته و با معلمان صحبت می‌کنندو از مشکلات آنها به ویژه در شیوه‌های تدریس آگاه می‌شوند.

وی در پاسخ به این پرسش «در بررسی روش تدریس معلمان بیشترین مشکلات معلمان چه بوده است؟» عنوان کرد:‌ هم‌اکنون کتاب های پایه هفتم و هشتم تغییر کرده است و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برای هر کتابی راهنمای تدریس نیز تدوین کرده است به همین دلیل معلمان در قالب دوره‌های ضمن خدمت آموزش‌هایی را دریافت می‌کنند بر همین اساس روح کلی حاکم بر روش‌های تدریس در مدارس تغییر کرده است البته باز هم معلمانی هستند که به روش‌های سنتی تدریس علاقه مند هستند.

مدیرکل دفتر آموزش متوسطه اول وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه روش تدریس فعال و خلاقیت محور در مدارس حاکم است،‌بیان کرد:‌بحث به کارگیری کارگاه‌‌های آموزشی، آزمایشگاه و فناوری‌های جدید در زمینه آموزش دانش‌آموزان مدنظر است.

منبع: تسنیم
مطالب مرتبط