تاریخ انتشار خبر: ۲۱ , آذر, ۱۳۹۶ | ۱۹:۵۰:۴۸
کد مطلب : 132533
مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خرمشهر:

جشنواره خرید ترکیبی از فرآیند اقتصاد و هنر است

مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خرمشهرگفت: جشنواره خرید طلایی اروند فرایندی ازترکیب اقتصاد و هنر درکنارهم است.

“رضا مردانی” در گفت وگواختصاصی با ستاد خبری جشنواره گفت:این جشنواره که با تخفیف ۲۰ تا ۳۵ درصدی مشتریان بسیاری را به حد جلب کرده است موجب رونق بازار خرمشهروآبادان شده است.
مردانی از حضور شاد ومفرح گروه موسیقی در پاساژهای خرمشهرخبرداد و گفت: این حرکت فرهنگی باعث شده است که خرید در منطقه آزاد اروند یک کار فرهنگی باشد وهمه خانواده در کنارهم به خرید و تفریح بپردازند.
مردانی تصریح کرد: دراین جشنواره می توان گفت علاوه برخانم ها که همیشه جذب بازارمی شوند، مردان نیز جذب بازار شده اند.
طبق آسیب شناسی روانشناسان وکارشناسیان اجتماعی، پرشدن اوغات در  بعداز ظهر(۶-۱۱ ) جوانان سبب کاهش جرم و بزه کاری نیز می باشد.
وی افزود: بازارخرمشهردربعد ازظهرها از رومق کمی برخوردار است و این جشنواره بخشی ازرونق بازارها را به آنها برگرداند.
مردانی ضمن اشاره به فرهنگسازی خرید از بازارهای خرمشهر در بین مردم شهر، ابراز کرد:مردم خرمشهربخشی ازخرید خود را از بازارهای آبادان انجام می دادند و برای سرگرمی نیز به بازارهای آبادان رجوع می کردند این جشنواره مردم را با بازارهای خرمشهرآشتی داد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این جشنواره ها همواره ادامه داشته باشد.