تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۰:۴۱:۳۷
کد مطلب : 59878

جوانان عرب:دریفت و حرکات نمایشی+تصاویر

رویترز در گزارشی از جوانان عربستانی، تصاویری از به قول گزارشگر خود «شیرینکاری» این جوانان منتشر کرده که یکی از سرگرمی‌های آن‌ها به شمار می‌رود: «حرکت یه وری» یا رانندگی با خودرو روی دوچرخ؛ نمایشی از انجام حرکات دریفت و به رخ کشیدن توانایی‌های خود در مهار و کنترل. تصاویری از سرگرمی این جوانان را در ادامه پیش رویتان گذاشته‌ایم.

جوانان عرب:دریفت و حرکات نمایشی+تصاویر

جوانان عرب:دریفت و حرکات نمایشی+تصاویر

جوانان عرب:دریفت و حرکات نمایشی+تصاویر

جوانان عرب:دریفت و حرکات نمایشی+تصاویر

جوانان عرب:دریفت و حرکات نمایشی+تصاویر

جوانان عرب:دریفت و حرکات نمایشی+تصاویر

جوانان عرب:دریفت و حرکات نمایشی+تصاویر

جوانان عرب:دریفت و حرکات نمایشی+تصاویر

جوانان عرب:دریفت و حرکات نمایشی+تصاویر