تاریخ انتشار خبر: ۲۵ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۱۰:۰۷:۲۷
کد مطلب : 88941

حدیث روز/ سخن پیامبر(ص) درباره چشم تیزبین و شجاعت مؤمنین

پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله: خداوند چشم تیزبین و بصیرت نافذ هنگام روى آوردن شهوات را دوست دارد.

 پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودند: خداوند چشم تیزبین هنگام روى آوردن هوا و هوس‌ها، و عقل کامل هنگام آمدن شبهه ها را دوست دارد و بخشندگى را هر چند به دانه هاى خرما، دوست دارد و شجاعت را اگر چه به کشتن یک مار دوست دارد.

متن حدیث:

اِنَّ اللّه َ یُحِبُّ الْبَصَرَ النّافِذَ عِندَ مَجیى ءِ الشَّهَواتِ، وَالْعَقْلَ الکامِلَ عِندَ نُزولِ الشُّبَهاتِ و یُحِبُّ السَّماحَهَ وَ لَوْ عَلى تَمراتٍ وَ یُحِبُّ الشَّجاعَهَ وَ لَوْ عَلى قَتْلِ حَیَّهٍ؛

مشرق-«مسندالشهاب، ج ۲،ص ۱۵۲ – چهل چلچراغ،ح۳۰۰۰۱۷»