تاریخ انتشار خبر: ۲۸ , مرداد, ۱۳۹۳ | ۱۰:۳۷:۴۴
کد مطلب : 39651

حمایت ۶۵ تشکل از فرجی‌دانا دروغ از آب درآمد!

این دروغ رسانه‌ای آن‌قدر واضح بود که تعداد تشکلها ابتدا از ۶۵ به ۶۴، سپس به ۶۱ و۶۰ و نهایتاً کاملا تغییر یافت و اسامی تشکل‌ها از انتهای آن برداشته شد!

حمایت 65 تشکل از فرجی‌دانا دروغ از آب درآمد!

 انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان، علوم و فنون دریایی خرمشهر، چمران اهواز، محقق اردبیلی، خوارزمی، یزد، بوعلی سینای همدان و علوم پزشکی همدان با صدور بیانیه‌ای هرگونه حمایت از عملکرد وزیر علوم که در برخی رسانه‌ها با عنوان «حمایت ۶۱ تشکل دانشجویی سراسر کشور از عملکرد رضا فرجی‌دانا» منتشر شده است را تکذیب کردند.

این دروغ رسانه‌ای آن‌قدر واضح بود که تعداد تشکلها ابتدا از ۶۵ به ۶۴، سپس به ۶۱ و۶۰ و نهایتاً کاملا تغییر یافت و اسامی تشکل‌ها از انتهای آن برداشته شد!

در همین ارتباط عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل نیز تاکید کرد که بیانیه‌هایی که در حمایت از فرجی‌دانا به اسم انجمن اسلامی چند دانشگاه منتشر شده است، «ساختگی» است.

منبع: کیهان