تاریخ انتشار خبر: ۱۹ , خرداد, ۱۳۹۵ | ۱۲:۵۲:۲۳
کد مطلب : 113632

حکم محرومیت سو‌شا صادر شد

گفته می‌شود محرومیت شش ماهه‌ای برای سو‌شا مکانی در نظر گرفته شده است که امکان کاهش این محرومیت وجود دارد.

معاون کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال گفت: رای محرومیت سو‌شا مکانی صادر شده و به وی ابلاغ کردیم.

حکم محروم سو‌شا صادر شدعبداله سما‌می در گفتگو با  باشگاه خبرنگاران افزود: رای محرومیت سو‌شا مکانی به خود این باز‌یکن ابلاغ شده است و ما میزان محرومیت را اعلام ‌نمی کنیم.

وی در ادامه عنوان کرد: مکانی حق اعتراض نسبت به رای صادر شده دارد و این رای قطعی نیست و وی میتواند به کمیته استینا‌ف اعتراض کند.

سما‌می در مورد مهلت اعتراض به رای محرومیت سو‌شا مکانی گفت: طبق آیین نامه زمانی را برای اعتراض قرار دادیم که اگر در زمان مشخص شده سو‌شا مکانی اعتراض نکند حکم خود بخود قطعی میشود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این حکم را به باشگاه پرسپولیس هم ارسال میکنیم تا این باشگاه هم از این موضوع اطلاع داشته باشد.

گفته می‌شود محرومیت شش ماهه‌ای برای سو‌شا مکانی در نظر گرفته شده است که امکان کاهش این محرومیت وجود دارد.