تاریخ انتشار خبر: ۹ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۴:۳۰:۱۸
کد مطلب : 42760

خنده دارترین صحنه های تاریخ فوتبال/ تصاویر

آنچه در ادامه می آید خنده دار ترین و جالب ترین لحظاتی است که در فوتبال از سوی عکاسان خبری ثبت شده است. این تصاویر به عنوان مضحک ترین ها و خنده دارترین لحظات تاریخ فوتبال هستند.

اخبار,اخبار ورزشی ,جالب ترین لحظات فوتبال

اخبار,اخبار ورزشی ,جالب ترین لحظات فوتبال

اخبار,اخبار ورزشی ,جالب ترین لحظات فوتبال

اخبار,اخبار ورزشی ,جالب ترین لحظات فوتبال

اخبار,اخبار ورزشی ,جالب ترین لحظات فوتبال

اخبار,اخبار ورزشی ,جالب ترین لحظات فوتبال

اخبار,اخبار ورزشی ,جالب ترین لحظات فوتبال

اخبار,اخبار ورزشی ,جالب ترین لحظات فوتبال

اخبار,اخبار ورزشی ,جالب ترین لحظات فوتبال

اخبار,اخبار ورزشی ,جالب ترین لحظات فوتبال

اخبار,اخبار ورزشی ,جالب ترین لحظات فوتبال

اخبار,اخبار ورزشی ,جالب ترین لحظات فوتبال

اخبار,اخبار ورزشی ,جالب ترین لحظات فوتبال

اخبار,اخبار ورزشی ,جالب ترین لحظات فوتبال

 منبع: ستاره ها