تاریخ انتشار خبر: ۲۸ , آذر, ۱۳۹۵ | ۲۰:۲۰:۱۱
کد مطلب : 128031

خوزستان سرد و بارانی می شود

بنابر پیش بینی پایگاههای هواشناسی شهرهای استان خوزستان طی روزهای آتی به تدریج شاهد کاهش دما و از روز دوشنبه افزایش ابر و رگبار پراکنده خواهند بود.

به گزارش رهیاب،بنابر پیش بینی پایگاههای هواشناسی شهرهای استان خوزستان طی روزهای آتی به تدریج شاهد کاهش دما و از روز دوشنبه افزایش ابر و رگبار پراکنده خواهند بود.

محمدی کارشناس سازمان هواشناسی کشور گفته است روز سه شنبه موج بارشی جدیدتری از عرض های پائین تر وارد کشور شده و استان خوزستان  را تحت تاثیر قرار می دهد.