تاریخ انتشار خبر: ۲۱ , آبان, ۱۳۹۳ | ۱۸:۱۹:۲۶
کد مطلب : 53552

دلیل عجیب مرد جوان برای طلاق همسر

بیکاری زن باعث شد که شوهرش به دادگاه خانواده برود و درخواست طلاق بدهد.

باشگاه خبرنگاران جوان: بیکاری زن باعث شد که شوهرش به دادگاه خانواده برود و درخواست طلاق بدهد.

چندی پیش مرد جوانی به شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده مراجعه کرد و درخواست طلاق داد. وی در خصوص علت آن به قاضی گفت: همسرم یکسالی است که از کارش بیکار شده و دیگر به سر کار نرفته است. ما وضع مالی خوبی نداریم و من نمی توانم به تنهایی خرج زندگیمان را تامین کنم.

وی ادامه داد: وقتی همسرم سر کار می رفت اوضاع مالی ما خیلی بهتر بود، ولی از وقتی بیکار شده داریم با بدبختی زندگی می کنیم و من کلی بدهی بالا آوردم. دیگر نمی دانم باید چکار کنم.
مرد جوان افزود: هرچی هم به همسرم می گویم که به سر کار برود فایده ای ندارد و می گوید دیگر نمی خواهد کار کند. هرکاری هم برایش پیدا می شود یک بهانه می آورد و سر کار نمی رود.

آقای قاضی من نمی توانم از پس این زندگی بربیایم و هسرم اصلا مرا درک نمی کند. برای همین تصمیم خودم را گرفتم و می خواهم از همسرم جدا شوم.

در پایان قاضی همسر این را به دادگاه احضار کرد تا صحبت های او را هم بشنود.