تاریخ انتشار خبر: ۱۹ , خرداد, ۱۳۹۴ | ۱۳:۲۲:۴۵
کد مطلب : 94500

دولت از ۱۳ نماینده مجلس شکایت کرد

عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار داشت: شکایت قوا از یکدیگر وجه مناسبی ندارد و اگر نقدی وجود دارد باید نقد داده شود و همه چیز را به دادگاه نکشانیم. شکایت و دادگاه آخرین تیر ماست و ما نباید این آخرین تیر را در همان مرحله اول شلیک کنیم.

عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از شکایت دولت از ۱۳ نماینده به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خبر داد و اعلام کرد که تذکرات نمایندگان در راستای انجام وظایف نظارتی آنها تشخیص داده شد.

عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شکایت دولت از ۱۳ نفر از نمایندگان به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: مدتی قبل دولت شکایتی را از اظهارات ۱۳ نفر از نمایندگان به هیات نظارت بر نمایندگان مجلس در مورد مقامات دارای ۲ تابعیت به هیات ارائه کرد که این موضوع در هیات مورد بحث و بررسی قرار گفت و هیات این اظهارات و تذکرات نمایندگان را در راستای انجام وظایف نظارتی آنها تشخیص داد.

وی افزود: تشخیص هیات نظارت در خصوص این شکایت دولت این بود که اگر اشتباهی هم در تذکرات نمایندگان وجود داشته دولت می‌تواند طبق آیین نامه مجلس جوابیه‌ای را به هیات رئیسه تقدیم کند تا در صحن علنی مجلس قرائت شود.

عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اظهار داشت: شکایت قوا از یکدیگر وجه مناسبی ندارد و اگر نقدی وجود دارد باید نقد داده شود و همه چیز را به دادگاه نکشانیم. شکایت و دادگاه آخرین تیر ماست و ما نباید این آخرین تیر را در همان مرحله اول شلیک کنیم.

اکبریان در پایان گفت: در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت با دولت و مجلس باید یکدیگر را یاری و همراهی کنند و دولت نیز باید بپذیرد که نظارت مجلس با قوت ادامه پیدا کند؛ نمایندگان امین مردم هستند و اعمال نظارت قانونی توسط آنان به معنای تضعیف دولت نیست. شاید نمایندگان در نظارت مرتکب اشتباهی شوند که این مسئله هم راهکار خود را دارد و موضوع می‌تواند با تفاهم حل و فصل شود.

منبع: فارس