تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , خرداد, ۱۳۹۴ | ۰۵:۱۷:۲۳
کد مطلب : 95060

دو آیه قرآن که تمام حرف الفبا در آنهاست

در ادامه دو آیه ای که در قرآن تمام حرف الفبای عربی در آن به کار رفته اند است را ببینید.

، دو آیه در قرآن هست که تمامى حروف الفبا در آنها به‏ کار رفته است.

این دو آیه عبارتند: از آیه ۱۵۴ سوره آل‏ عمران که آغاز آن چنین است: <ثمّ أنزل علیکم من بعد الغمّ أَمَنهً نعاساً یغشى طائفه منکم…»

و دیگر آیه ۲۹ (=آیه آخر) سوره فتح که آغاز آن چنین است: <محمّد رسول‏اللَّه و الذین معه أشدّاء على الکفار رحماءُ بینهم…».

منبع: باشگاه خبرنگاران