تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , اردیبهشت, ۱۳۹۳ | ۲۰:۵۸:۴۴
کد مطلب : 27567

دکتر مقتدایی مشورت پذیرترین استاندار تاریخ کشور/بیست و پنجمین مشاور استاندار خوزستان منصوب شد

با حکم دکتر عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان،دکتر علیرضا بختیارپور به عنوان مشاوراستاندار در امور انتظامی و امنیتی استان منصوب شد.

  به گزارش رهیاب نیوز،انگار داستان مشاورگزینی استاندار خوزستان پایانی ندارد چرا که صبح امروز نیز به مانند روزهای متعدد دیگر خبر انتصاب یک مشاور جدید برای استاندار خوزستان شنیده شد.

دکتر مقتدایی در آخرین حکم انتصاب خود دکتر علیرضا بختیارپور را به عنوان مشاوراستاندار در امور انتظامی و امنیتی استان منصوب کرد.

اینکه دقیقا تعداد مشاورین استاندار خوزستان در پایان کار دولت یازدهم به چه تعداد خواهد بود اصلا قابل پیش بینی نیست و مقتدایی نشان داده با این انتصابات مشورت پذیرترین استاندارتاریخ کشور است