تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , مهر, ۱۳۹۳ | ۱۲:۴۰:۵۳
کد مطلب : 48088

زنانی که تاریخ ساز شدند +تصاویر

در جریان جنگ اول جهانی به دلیل حضور اغلب مردان در جبهه ها بسیاری از کارهایی را که پیشتر مردان انجام می دادند به دلیل عدم حضور مردان به زنان سپرده شد.

  زنان در بستر تاریخ توانسته اند با مبارزه به بسیاری از حقوق مدنی و سیاسی طبیعی خود دست یابند.

در قرن های گذشته در بیشتر جوامع از غرب تا شرق عالم گرفته ، زنان کم و بیش تحت تبعیض قرار داشتند و در مرتبت اجتماعی تعریفی برای حضور و حقوق آنها نبود، اما با شتاب گرفتن روند جهانی شدن و توسعه جوامع در قرن بیستم کم کم زنان توانستند، حقوق اجتماعی ، مدنی و سیاسی خود را ارتقا دهند، هر چند از نظر بسیاری از فعالان حقوق زنان، هنوز راه درازی تا اصلاح دید جامعه نسبت به حضور اجتماعی زنان وجود دارد.

زنان دنیا هنوز حتی در توسعه یافته ترین کشورها احساس تبعیض می کنند و از حقوق متناسب برخوردار نیستند. آمارهای مختلف حاکی است حتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اروپای غربی و آمریکای شمالی ، نه تنها زنان در وضعیت برابر با مردان نیستند بلکه متاسفانه خشونت شدید جنسی و جسمی نیز نسبت به آنان اعمال می شود.

تصاویر زیر برگرفته از مجموعه ۵۲ عکس  از زنانی است که در قرن های گذشته با ابتکارعمل و جلوداری  موفق شدند راه را برای پیشرفت حضور زنان در جامعه و کسب حقوق زنان باز کنند. البته در این مجموعه تصاویر ، زنانی نیز هستند که شجاعانه دست به اقدامات بزرگی زدند.

 سارلا تاکرال 21 ساله نخستین زن خلبان هندی در سال 1936

سارلا تاکرال ۲۱ ساله نخستین زن خلبان هندی در سال ۱۹۳۶
   اولین تیم بسکتبال زنان جهان در آمریکا (1902)

اولین تیم بسکتبال زنان جهان در آمریکا (۱۹۰۲)
 یک زن رزمنده سامورایی در  قرن نوزده  در ژاپن

یک زن رزمنده سامورایی در قرن نوزده در ژاپن
 یک زن 107 ساله ارمنی در حال محافظت از خانه خود با سلاح در سال 1990

یک زن ۱۰۷ ساله ارمنی در حال محافظت از خانه خود با سلاح در سال ۱۹۹۰
  در جریان جنگ اول جهانی به دلیل حضور اغلب مردان در جبهه ها بسیاری از کارهایی را که پیشتر مردان انجام می دادند به دلیل عدم حضور مردان به زنان سپرده شد. تصویر زیر مربوط به دو زن یخ فروش در سال 1918 است.

در جریان جنگ اول جهانی به دلیل حضور اغلب مردان در جبهه ها بسیاری از کارهایی را که پیشتر مردان انجام می دادند به دلیل عدم حضور مردان به زنان سپرده شد. تصویر زیر مربوط به دو زن یخ فروش در سال ۱۹۱۸ است.

“کوماکو کیمورا ” زن فعال حقوق زنان ژاپن در سال ۱۹۱۷ در یک راهپیمایی به منظور حقوق زنان ژاپنی در شهر نیویورک شرکت کرده است
  مارینا گینستا چریک کمونیست اسپانیایی در جریان جنگ های داخلی این کشور

مارینا گینستا چریک کمونیست اسپانیایی در جریان جنگ های داخلی این کشور
 یک زن مدافع حق رای زنان در سال 1917 (آمریکا)

یک زن مدافع حق رای زنان در سال ۱۹۱۷ (آمریکا)
 مارگارت بورک عکاس خبری مشهور زن در سال 1934

مارگارت بورک عکاس خبری مشهور زن در سال ۱۹۳۴
  آتش نشانان داوطلب حمله به بندر پرل هاربر آمریکا در جریان جنگ دوم جهانی

آتش نشانان داوطلب حمله به بندر پرل هاربر آمریکا در جریان جنگ دوم جهانی
 یک زن کارگر در سال 1900 در شهر برلین

یک زن کارگر در سال ۱۹۰۰ در شهر برلین
  کارگران زن پروژه ساخت راه آهن

کارگران زن پروژه ساخت راه آهن
  اولین پلیس راهنمایی و رانندگی زن در آمریکا (1918)

اولین پلیس راهنمایی و رانندگی زن در آمریکا (۱۹۱۸)
منبع: عصر ایران