تاریخ انتشار خبر: ۱۴ , فروردین, ۱۳۹۳ | ۱۶:۲۱:۳۶
کد مطلب : 23358

سهل‌انگاری در هنر + تصاویر

هنرمند نیویورکی آثاری ارائه داده است که نشان‌دهنده سهل‌انگاری است. وی عمدا آثار خود را به شکلی که مشاهده می‌کنید در آورده است؛ منظور او از این کار نشان دادن سهل‌انگاری در هنر بوده است.

سهل‌انگاری در هنر + تصاویر سهل‌انگاری در هنر + تصاویر سهل‌انگاری در هنر + تصاویر سهل‌انگاری در هنر + تصاویر سهل‌انگاری در هنر + تصاویر سهل‌انگاری در هنر + تصاویر سهل‌انگاری در هنر + تصاویر سهل‌انگاری در هنر + تصاویر سهل‌انگاری در هنر + تصاویر سهل‌انگاری در هنر + تصاویر سهل‌انگاری در هنر + تصاویر سهل‌انگاری در هنر + تصاویر سهل‌انگاری در هنر + تصاویر سهل‌انگاری در هنر + تصاویر سهل‌انگاری در هنر + تصاویر سهل‌انگاری در هنر + تصاویر سهل‌انگاری در هنر + تصاویر سهل‌انگاری در هنر + تصاویر سهل‌انگاری در هنر + تصاویر سهل‌انگاری در هنر + تصاویر
انتهای پیام