تاریخ انتشار خبر: ۷ , فروردین, ۱۳۹۳ | ۲۳:۲۱:۳۱
کد مطلب : 22075

سه راز موفقیت یک استاد!

دریافتن و آموختن نکات حاصل از تجارب شخصی انسانهای بزرگ و موفق، در حقیقت راه میان‌بری است به سوی درک خوبی‌ها و درستی‌ها که تقدیم به همه کاربران عزیز می‌گردد.

عصر آبادان – یکی از شاگردان استاد علی صفایی حائری (عین، صاد) نقل می کند که یکی از دوستان از استاد پرسیده بود: راز موفقیت های خود را در چه چیزهایی می دانید؟ استاد صفایی گفت: «اول کمک و خدمت به پدر و مادر!» و به راستی در دورانی که مادر پیر خود را نگه می داشت و یا در مراسم ختم پدرشان شاهد این امر بودیم… دوم برای علم خود فضیلتی قائل نشده ام به راستی با هر کسی چه باسواد و چه بی سواد، چنان صحبت می کرد که مخاطب خیال می کرد او را مشرف به موضوع می داند و خودش فقط راهنماست و نه بیش سوم با خود عهد کرده ام که مراجعین و به ویژه جوانان را تحمل کنم و چه خوب در هدایت و معرفت دستگیری می کرد.او در تغذیه دل و روح کار می کرد و بعد در عمل ارشاد می کرد. اگر به ازدواج رهنمود می داد، تا گرفتن وام و واسطه شدن ازدواج و سپس بعد از آن برای حل اختلافات و تربیت بچه ها کار را ادامه می داد.
مشهور آسمان-ص۲۳