تاریخ انتشار خبر: ۲۹ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۱۳:۳۵:۱۴
کد مطلب : 21282

سه شخصیت راست سنتی که کاندیدای اصلاح‌طلبان شدند

با نگاهی دیگر به وقایع سیاسی چند ماه گذشته نیز می‌توان به وابستگی شدید اصلاح‌طلبان به جریان راست سنتی پی برد. در انتخابات ریاست جمهوری جریان لیبرال با کلید روحانی دوباره وارد فضای سیاسی کشور شدند وخود را مطرح کردند. در دو انتخابات پیش رو از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نیز اصلاح طلبان نگاه وی‍‍ژه‌ای به ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی دارند.

با پشت سر گذاشتن حدود ۶ ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد مطرح شدن مسائل تازه‌ای در زمینه حضور اصلاح‌طلبان در دولت هستیم. اصلاح‌طلبان با استفاده از حسن روحانی توانستند خود را دوباره در فضای سیاسی کشور مطرح کنند و اینک وزرایی را نیز در کابینه روحانی جای داد‌ه اند اما موضوع مورد بحث در میان برخی از اصلاح‌طلبان این است که آیا این جریان سیاسی می‌تواند به طور مستقل در صحنه سیاست گام گذارد یا کماکان باید زیر سایه جناح راست سنتی به حیات خود ادامه دهد؟

طی این موضوع برخی از اصلاح‌طلبان مانند ابراهیم اصغرزاده، یکی از اعضای مطرح این جریان در مصاحبه ای بیان کرده است که «‌اصلاح طلبان اگر سازمان اجتماعی خودشان را با استراتژی و هدف روشنی بازسازی می کردند و در سال ۹۲ با کاندیدای خاص خودشان بازی انتخابات را می بردند، پیروز انتخابات بودند؛ نه اینکه با رحم اجاره ای وارد انتخابات شوند و کاندیدایی را مورد حمایت قرار دهند که متعلق به جناح خودشان نیست.»

وی معتقد است که اصلاح‌طلبان می بایست برای حفظ استقلال خود مانند سال ۸۴ پای گزینه مطرح خود مانند «‌ معین» می ایستادند. البته وی با این سئوال نیز روبرو شده است که با این شرایط به طور قطع اصلاح‌طلبان با شکست مواجه می شدند همچنان که در سال ۸۴ با وجود برخورداری از کاندیدای اختصاصی نیز شکست سختی را متحمل شدند.

وابستگی شدید اصلاح‌طلبان به روحانی و بوی‍ژه هاشمی رفسنجانی این موضوع را تایید می کند که این جریان سیاسی نه دارای پایگاه مردمی مستحکمی است و نه اینکه شخصیت‌های مطرح این جریان چنان مقبولیتی دارند که بتوانند بدون یاری شخصیت‌های برآمده از جریان راست سنتی در فضای سیاسی کشور به موفقیت دست یابند. از این روست که دیده می‌شود نقش هاشمی رفسنجانی در جریان اصلاح‌طلب بسیار پررنگ‌‌تر از شخصیت‌های مطرح این جناح سیاسی است.

به نظر می‌رسد در این روند باید نگاهی به گذشته نیز داشت. اصلاح طلبان تمام برگ برنده‌های خود را در انتخابات‌های گذشته مصرف کردند و افراط گرایی در این جریان سیاسی سبب شده است که افرادی در بزنگاه‌های مختلف از این جریان ریزش کنند و در طیف اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی قرار بگیرند. این روند سبب و عملکرد آنان سبب بی اعتمادی بیش از حد مردم به اصلاح طلبان شده است تا جایی که افرادی چون اصغرزاده بیان می کنند که «‌ اصلاح طلبان باید به گونه ای رفتار کنند که مردم بپذیرند که کنش سیاسی آن ها صرفاً برای تأمین منافع خودشان نیست ».

با نگاهی دیگر به وقایع سیاسی چند ماه گذشته نیز می‌توان به وابستگی شدید اصلاح‌طلبان به جریان راست سنتی پی برد. در انتخابات ریاست جمهوری جریان لیبرال با کلید روحانی دوباره وارد فضای سیاسی کشور شدند وخود را مطرح کردند. در دو انتخابات پیش رو از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نیز اصلاح طلبان نگاه وی‍‍ژه‌ای به ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی دارند. در انتخابات مجلس شورای اسلامی ابتدا محمدرضاعارف به عنوان سرلیست این جریان مطرح شد اما بالافاصله بعد از این جریان غلامحسین کرباسچی از سرلیستی حجت الاسلام ناطق نوری خبر داد. موضوعی که سبب تنش سیاسی میان این دو طیف سیاسی شد و موضوع عدم اقبال عمومی به عارف و ضعف جریان لیبرال در این زمینه را بیش از پیش آشکار نمود.

در انتخابات خبرگان رهبری نیز جریان اصلاح طلب به هاشمی رفسنجانی امید بسته است و در این راستا می توان گفت که هاشمی رفسنجانی تنها گزینه مورد حمایت این جریان در این زمینه است. بنابراین با وجود این موارد طبیعی است که اصلاح‌طلبان به عنوان یک جریان در سایه و تابع در رویدادهای مهم سیاسی آینده مطرح شوند. واقعیت این است که شخصیت‌های مختلف اصلاح‌طلب توانایی ورود به صحنه سیاسی به طور مستقل را ندارند و نمی‌توانند امیدوار باشند که با حضوری مستقل  و بدون کمک جریان راست سنتی به پیروزی برسند همین موضوع به شدت اصلاح‌طلبان را با چالش هویت مستقل در فضای سیاسی کشور روبرو ساخته است که در سخنان برخی از اعضای این جریان سیاسی این موضوع به مشهود است.

مساله اصلی تعیین و تکلیف جریان راست سنتی برای اصلاح‌طلبان است. از این رو به نظر می‌رسد جریان لیبرال در آینده با چالش وابستگی و سهیم شدن در پیروزی‌های این طیف سیاسی و از سوی دیگر ریزش نیروهای خودی در برابر امر و نهی های این جریان سیاسی باید دست و پنجه نرم کند. محمدرضا عارف مهره ای است که در این زمینه بیشترین آسیب را دیده است و اخباری که گاها از جدایی وی از بنیاد باران و اصلاح طلبان منتشر می‌شود، مهر تاییدی بر این موضوع است.
از این روست که به نظر می رسد اصلاح طلبان در آینده باید به فکر هویت مستقل سیاسی  خود باشند زیرا روند وابستگی به جناح راست سنتی می‌تواند در آیند این هویت را به شدت مخدوش کند و از سوی دیگر باعث ریزش بسیاری از اعضای این جناح سیاسی شود.

منبع: فردا