تاریخ انتشار خبر: ۱۹ , آبان, ۱۳۹۳ | ۲۲:۱۱:۱۰
کد مطلب : 53038
وبلاگ سفیر حق نوشت :

سوال دانشجوی منتقد از رهبری ؛

چرا همه ی مشکلات را به گردن نیروهای خارجی (امریکای بیچاره!) می اندازید.
رهبر کشور، خود باید پاسخگوی مشکلات کشورش باشد، نه یک کشور بیگانه …

نقل قولی از سقیر حق :
پاسخ رهبری؛ کاملاً درست است. اولاً امریکا خیلی هم بیچاره نیست؛
آنچنان هم که بعضی خیال میکنند، باچاره نیست! یک چیز میانه ای است.
ما همه ی مشکلات را به گردن امریکا نمیاندازیم – مشکلات ما از خودمان است –
منتها دشمن میخواهد از این مشکلات حداکثر استفاده را بکند و پدر کشور و ملت را دربیاورد؛ این را هم نگوییم؟!
ما نمیگوییم اگر تورم هست، تقصیر امریکاست؛ نه، اگر تورم و کاهش قدرت خرید
و کمبود اشتغال هست، چه کسی گفته تقصیر امریکاست؟ این تقصیر خود ماست،تقصیر مسؤولان است؛

اما اگر اسم امریکا را میآوریم،میخواهیم بگوییم گرگی کمین گرفته و پشت خم کرده تا به شما حمله کنداز این غافل نباشید . به مسؤولان میگوییم ضعفها را برطرف کنید؛به شما میگوییم متوجه این دشمن باشید تا به شما حمله نکند.وقتی دزدی کمین کرده است، وقتی حیوان وحشییی در کمین انسان است،
وقتی دشمن سلطه گری در کمین یک ملت است،یکی از وظایف اساسی و مهم مسؤولان و رهبری کشور این است
که به مردم بگویند توجه کنید؛ و نیز کارهایی که میدانند جلوی آسیب دشمن را میگیرد،
به مردم بگویند و از آنها بخواهند؛ والّا نخیر، ما مشکلات داخلی کشور را به گردن امریکا نمیاندازیم.

اما اینکه رهبر باید پاسخگوی مشکلات کشور باشد، البته همینطور استو شکی در این نیست ؛ قانون هم موازین پاسخگویی را مشخص کرده است.هر کس به هر اندازه که حوزه ی اختیارات اوست، باید پاسخگو باشد.البته مسؤولیت مدیریت انقلاب با مدیریت اجرایی کشور فرق دارد؛
این را توجه داشته باشید رهبری طبق قانون اساسی در کشور مسؤولیت اجرایی ندارد؛ جز در زمینه ی نیروهای مسلح ،
مسؤولیت اجرایی به عهده ی قوای سه گانه است

منتها مدیریت انقلاب – که همان رهبری باشد -مسؤولیت حفظ جهتگیری انقلاب و نظام را دارد؛ باید مواظب باشد
انقلاب و نظام از آرمانها منحرف و منصرف نشود؛فریب دشمن را نخورد و راه را عوضی نرود؛ اینها مسؤولیتهای رهبری است .مسؤولیت اجرایی به عهده ی مسؤولان اجرایی است و هر کس مسؤولیتی دارد،
باید طبق مسؤولیت خود عمل کند.