تاریخ انتشار خبر: ۱۷ , خرداد, ۱۳۹۴ | ۲۱:۴۴:۱۵
کد مطلب : 94142
روزنامه نگار فرانسوی عنوان کرد:

سیاستهای متناقض فرانسه در قبال حمایت از اعراب/ داعش چگونه به وجود آمد

«ژیل موئیه» روزنامه نگار فرانسوی که تقریبا تمام طول زندگی خود را در فضاهای مبارزاتی به سر برده است در نشست خبری که امروز در خبرگزاری فارس برگزار شد، عنوان داشت که هر چند به نظر می رسد که فرانسه همیشه حامی اعراب بوده و از سیاست های آنان حمایت کرده است اما حقایق نشان می دهد که شواهد نقض بسیاری در این مورد وجود دارد.

 

، «ژیل مونیه» روزنامه نگار فرانسوی که تقریبا تمام طول زندگی خود را در فضاهای مبارزاتی به سر برده است در نشست خبری که امروز در خبرگزاری فارس برگزار شد، عنوان داشت که هر چند به نظر می رسد که فرانسه همیشه حامی اعراب بوده و از سیاست های آنان حمایت کرده است اما حقایق نشان می دهد که شواهد نقض بسیاری در این مورد وجود دارد.

این روزنامه نگار که در مورد مسائل منطقه ای به خصوص اوضاع عراق گفتگو می کرد اذعان داشت: هر چند همیشه از صدام حسین به عنوان سیاست مداری که مردم خود را قتل عام کرده است یاد می شود، اما آنچه هرگز از آن صحبتی به میان نیامده، این است که فرانسه به رهبری ژنرال دوگل مردم خود را که از اعراب الجزایر و اغلب مسلمان بودند به خاک و خون کشیده است، در حالیکه الجزایر در آن زمان نه تنها جزء مستعمرات فرانسه بلکه به مانند یکی از استانهای این کشور بوده و هنگام جنگ فرانسه بر علیه نازیها و ایتالیا در کنارفرانسه به حمایت از این کشور پرداخته بود.

در درگیری روی داده در زمان جنگ الجزایردر سال ۱۹۴۵ یک میلیون و پانصد هزار نفر از مردم مسلمان عرب این کشور کشته شدند در حالیکه جمعیت این کشور در آن زمان ده میلیون نفر بوده است.

به این دلیل از دوگل به عنوان یک مرد بزرگ یاد می شد که پس از ژوئن ۱۹۶۷ خیلی از سیاست های اسرائیل را نسبت به فلسطین محکوم کرده وبا ذکر این مطلب که  ملت یهود، ملتی به دنبال تسلط بر ملتهای دیگراست، اعلام کرده بود که هرچند اسرائیل از فلسطین به عنوان یک تروریست یاد می کند اما در آینده،  تاریخ ازاین کشور به عنوان مبارز و قهرمان یاد خواهد کرد.

از زمان حاکمیت ژنرال دوگل بود که فرانسه سیاست هایی را در قبال حمایت از اعراب اتخاذ کرد، اما وقتی عملکرد فرانسه مورد بررسی قرار می گیرد، مشاهده می شود که برای اولین بار این کشور بود که به اسرائیل که به دشمنی با اعراب برخاسته بود، اجازه داد نخستین نیروگاه هسته ای خود را  احداث کند. همیشه وقتی در مورد بحث هسته ای در خاور میانه صحبت می کنیم پای آمریکا به میان می آید اما باید گفت که فرانسوی ها هم نقش عمده ای در این زمینه داشته اند.

سیاست های فرانسوا میتران نیز همیشه بر علیه حزب بعث عراق بود، در زمانی که اسرائیل قصد داشت نیروگاه هسته ای عراق را بمباران کند یک شهروند فرانسوی به همراه کاروانی برای مشخص کردن محل بمباران مأمور شده بود، این فرانسوی کاروان را در نزدیک نیروگاه هسته ای عراق متوقف کرد و چون نتوانست ازمهلکه بگریزد، خود نیز آنجا جان باخت .این رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه هیچ واکنشی در این مورد نشان نداده و ابراز تأسف نکرد.

موئیه خاطرنشان کرد:« میتران در زمان جنگ ایران وعراق سیاست خودرا تغییر داده و از صدام علیه ایران حمایت کرد.من آن زمان در فضاهای پیروان خط ژنرال دوگل بوده و از سیاست های حامی اعراب حمایت می کردم.درسال ۱۹۷۴ برای اولین بار به عراق سفر کردم و تا سال ۲۰۰۳ بر تمامی اتفاقات روی داده در عراق مشرف بودم چون فرانسه روابط اقتصادی و فرهنگی زیادی با عراق داشت».

وی افزود:«در زمان جنگ ایران و عراق تغییر زیادی در افکار نخبگان عراق مشاهده می شد.در دهه هفتاد میلادی بسیاری از مردم عراق که پیش از آن چشمشان به غرب بود با جنگ ایران و عراق این تفکر را از دست داده و در این زمان یکی از رجعت ها به سمت اسلام شکل گرفت. کافه ها و رستوران های بغداد که پیش از آن الکل سرو میکردند، این کار ممنوع شد، در جنگ با کویت نیز صدام حسین افراد خارجی را در سایت های مختلف نگه می داشت».

وی ادامه داد:«هیأت های زیادی برای آزاد کردن این گروگان های خارجی به عراق سفر می کردند و من نیز برای آزاد کردن فرانسوی ها فعالیت می کردم و سعی می کردم با یادآوری سیاست های حامی اعراب ژنرال دو گل، صدام را مجبور به آزاد کردن این افراد کنم، این ایده من و برخی دوستانم بود چون موضع فرانسه این بود که ما با تروریستها (اعراب) هیچ مذاکره ای نداریم و این ادعایی بیش نبود زیرا دولت فرانسه به صورت زیرزمینی، به کرات با تروریست ها حتی در زمان یاسر عرفات، مذاکره کرده بود».

«پس از ملاقات با برخی از مقامات از جمله طه یاسین رمضان و طارق عزیز، توانستم نه نفراز فرانسوی هارا آزاد کنم و به فرانسه برگردم،  در این زمان در فرودگاه پاریس من را با خانواده های فرانسوی وارد یک اتاق کردند و به من گفتند یا به سمت دری بروید که بسیاری از خبرنگاران بین المللی منتظر شما هستند و ما کسانی را آنجا آماده داریم که در میان جمعیت فریاد خواهند زد که شما نازی هستید و یا از در دیگر به منازل خود بروید و من راه دوم را انتخاب کردم».

«چند روز بعد من به همراه فردی که افتخار ملاقات با امام خمینی را در فرانسه داشت،«پل دِ پیس» یک کنفرانس خبری در لیون  تشکیل دادیم که دولت گروهی از الجزایری هایی را که علیه کشور خودشان با فرانسه همکاری کرده بودند، برای ایجاد اغتشاش و هرج و مرج به سالن فرستاد تا تیتری برای روزنامه ها با عنوان«یک گروه الجزایری به یک گروه خبری حمله کردند» فراهم شود».

در فرانسه وقتی منافع عده ای خاص تهدید می شود اجازه داده نمی شود افراد صحبت کنند. وقتی آقای ژان ماری لوپن رئیس سابق حزب جبهه ملی فرانسه، برای آزاد کردن عده ای دیگر از گروگانها به عراق رفته بود هنگام بازگشت به هواپیمای حامل وی اجازه فرود در شهراسترازبورک که مقر اتحادیه اروپا است و خبرنگاران بسیاری در آنجا منتظر بودند داده نشد و به خلبان دستور داده شد تا درشهر دیگری فرود بیاید، اینها مثال هایی بودند از اینکه چگونه در فرانسه اطلاعات پنهان یا دگرگون می شود.

ژیل موئیه با ذکر اینکه خلقت داعش را از زمان جنگ ایران و عراق و شکست هایی که ارتش عراق از جانب ایران متحمل شد، می داند گفت:« امروزه گفته می شود که داعش از بعثی های سابق عراق تشکیل شده است، آن زمان یکسری انجمن ها و گروه های اسلامی در عراق شروع به شکل گیری کردند که رژیم از آنها حمایت و آنها را کنترل می کرد به دلیل اینکه در رژیمی مانند رژیم صدام همه چیز کنترل شده است گروه اسلام گرا هم در صورتی اجازه فعالیتداشت که تحت کنترل دولت باشد.در این زمان افراد بیشترو بیشتر به این گروه ها پیوستند و  کمپین «ایمان» به رهبری عزت ابراهیم الدوری تشکیل شد که در حال حاضر ریاست حزب بعث را که به صورت زیر زمینی فعالیت می کند را بر عهده دارد.»

از آن زمان صدها مسجد بزرگ در عراق تأسیس شد که مسئولین این مساجد از سمت دولت به خوبی تأمین مالی می شدند، حجاب زن ها به شدت کنترل شد و فروش الکل ممنوع شد و به این ترتیب گروه های اسلامی شدیدا تحت کنترل دولت قرار گرفته و افراطی گری حمایت شد.صدام حسین کلمه«الله اکبر» را به پرچم عراق افزود و افراد حزب بعث دستور داده می شد تا در مساجد نماز بخوانند و خودشان را نشان دهند.و سازمانی به نام سازمان «فداییان صدام » تشکیل شد.بسیاری از کارها و رفتار و پوشش این گروه شباهت بسیاری به گروه داعش فعلی دارد.در همه مدارس ابتدایی تحصیل قرآن حتی در محله های مسیحی ضروری بود و یک دانشگاه بزرگ اسلامی در بغداد  افتتاح شد که ابوبکر بغدادی از این دانشگاه فارغ التحصیل شده است.بعد از آن  بغدادی وارد سازمان القاعده شد و در زمان جنگ دوم خلیج یک گروه کوچک القاعده  که از افغانستان آمده بودند در شمال کردستان عراق مستقر شدند که توسط یک اردنی به نام هدایت می شد».

بعد از ۱۱ سپتامبر رسانه های آمریکایی برای هدایت اذهان عمومی القاعده را بانی انفجارات انتهاری  که در عراق صورت می گرفت معرفی می کردند نه افراد مقاومت را و این بهانه ای به دست جرج بوش می داد که ما برای از بین بردن القاعده در عراق هستیم و به این ترتیب القاعده بین مردم عراق محبوبیت پیدا کرد چون عراقیها می پنداشتند این القاعده است که در مقابل آمریکا مقاومت می کند وجوانها بیشتر به سمت القاعده جذب شدند .

هنگامی که آمریکایی هادر عراق بودند عده زیادی را بازداشت کردند به طوری که  در یک اردوگاه عراقی نزدیک بصره حدود پانزده هزار نفر از جمله ابوبکر بغدادی نگهداری می شدند ، افرادی که حتی در فعالیت های مبارزاتی هیچ نقشی نداشتند تنها به دلیل اینکه شاهد کشتار مردم و کودکان بودند و می خواستند در این مورد صحبت کنند در اردوگاه نگه داشته می شدند.

ابوبکر بغدادی سالهای  زیادی در این اردوگاه حضور داشت و با خیلی از افسران دیگر عراقی که عضو ارتش بودند و در بازداشت به سر می بردندارتباط داشت به همین دلیل گفته می شود این اردوگاهی که آمریکایی هها به وجود آورده بودند مثل مدرسه ای بود که  داعش را در خود پرورش داده است.بسیار یاز این افسران حاضر در اردوگاه عدر حملات داعش شرکت داشتند بین این افراد شخصی بود که کتابی به نام «مدیریت توحش» در اردوگاه نوشته بود و در حال حاضر در آمریکا ترجمه شده و مطالعه می شود.

موئیه اظهار داشت: در این کتاب گروه جهادی توضیح می دهند که چگونه به صورت سازمان دهی شده به دنبال خلق یک سازمان تروریستی بین المللی در جهان هستند و چگونه باید در این مسیر از تروریست استفاده کردو چگونه این ترور را باید رسانه ای کرد در حالیکه آمریکاییها در مورد جنایاتی که در عراق انجام می دادند پنهان کاری می کردند.تمام آنچه به عنوان توحش در موصل انجام شده در این کتاب آمده استو به فرانسه هم ترجمه شده هیچ خبرنگاری در مورد آن صحبت نکرده است .این کتاب در سال ۲۰۰۴ نوشته شده و در این اردوگاه «بوکا» زندانیان این کتاب را مطالعه کردند.در این اردوگاه اثر انگشت افراد، عکس مردمک چشم  گرفته شده و افراد شنود می شدند در حالیکه وقتی برای اولین بار اسم بغدادی در رسانه ها آمد ادعا شد که تنها دو عکس از بغدادی وجود دارد در حالیکه عکس ها و فیلم های زیادی از او بود.

وقتی آمریکاییها بغدادی را به همراه سایر زندانیان آزاد کردند دولت عراق می توانست او را به عنوان عضو گروهک القاعده در زندان نگه دارد اما نمی دانم به چه دلیلی آنان را آزاد کرد.

وی گفت: سؤالی که من همیشه از خودم می پرسم اینکه ، چطور می شود چهار صد تا پانصد نیروی جهادی در ژوئن سال ۲۰۱۴ به موصل می رسند و شش هزار نیروی عراق موصل و رمادی را به این افراد تحویل می دهند و همه سلاح ها را تحویل داعش دادند، در هیچ کشوری چنین چیزی ممکن نیست مگر اینگه دستور از مقامات بالا واز بغداد آمده باشد.چه کسی به افسران ارتش دستور داد تا سوار هلیکوپتر شده و به کردستان بروند.

من به ایران حق می دهم که نگران باشد چون عراق یک کشور همسایه است و در عراق جمعیت زیاد شیعه ای است و انفجارات زیادی در سالهای متمادی در عراق صورت می گیرد.

آنچه من معتقدم این گروه داعش توسط غربیها و امریکاییها حمایت شده و به رسمیت شناخته است شاید داعش را به این شکل فعلی امروز نخواهند اما مستندی به دست رسیده از یکی از نیروهای امنیتی آمریکا که در این کشور منتشر شد در سال ۲۰۱۲ اعلام شد که یک گروه دولت اسلامی در عراق تشکیل خواهد شد کهع منافع غرب و آمریکا را در منطقه حمایت خواهد کرد چون نهایتا پشت همه این ماجرا ها آنچه برای غرب اهمیت دارد نفت است.و صد ها سال است که غرب به دنبال نفت منطقه در ایران وو عراق هستند. دو سال پیش از آنکه موصل گرفته شود.

انتهای پیام/ج

منبع: دانا