تاریخ انتشار خبر: ۸ , فروردین, ۱۳۹۳ | ۱۷:۱۳:۴۰
کد مطلب : 22162

سیب ۲ رنگ /عکس

عصر آبادان – این سیب که در تاسمانیا پرورش یافته است دارای پوستی ترکیبی از دو نوع سیب زرد و قرمز است. ظاهرا این گونه از سیب از طریق پیوند دو گونه متداول سیب در این کشور رشد یافته است.