تاریخ انتشار خبر: ۱۱ , خرداد, ۱۳۹۵ | ۱۰:۱۲:۲۵
کد مطلب : 112718

شبکه اجتماعی فیسبوک از دسترس خارج شد

همزمان با ورود اوباما به ویتنام کاربران شبکه اجتماعی فیس بوک با مسدود شدن این سایت مواجه شدند.

 به دنبال سفر اوباما به ویتنام، دولت این کشور دسترسی تمامی کاربران فیسبوک را بست تا مخالفان سیاسی را در این مدت ساکت نگه دارد.

در طی این سه روز یعنی از روز یکشنبه تا چهارشنبه شبکه اجتماعی فیس بوک به طور کامل مسدود شده بود و این بخشی از سیاست این کشور جهت سرکوب مخالفان سیاسی بود. در طی ماه گذشته، دولت ویتنام چندین بار دسترسی به شبکه اجتماعی فیس بوک را مسدود کرد تا از اعتراضات مردم ناشی از فاجعه های محیط زیستی جلوگیری کنند. از فجایع محیط زیستی این کشور می توان به مرگ و میر ماهی ها در امتداد ساحل ویتنام اشاره کرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران