تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , تیر, ۱۳۹۵ | ۲۳:۰۹:۳۴
کد مطلب : 116543

شرور خطرناک آبادان از ترس پلیس اندیمشکی به رودخانه پرید

علی گردو شرور خطرناک آبادانی که دوشب اقدام به عربده کشی در سده آبادان کرده بود، بادیدن پلیس خود را داخل رودخانه پرتاب کرد.

  علی گردو شرور خطرناک آبادانی که دوشب اقدام به عربده کشی در سد آبادان کرده بود، بادیدن پلیس خود را داخل رودخانه پرتاب کرد.

ساعت ۹ شب گذشته، درپی تماس های پی در پی ساکنان منطقه جرم خیزمنطقه سده آبادان با پلیس ۱۱۰ مبنی براینکه شروری به نام علی معروف به علی گردو، دوشب متوالی است که شمشیر زنی و قمه کشی اقدام به زورگیری و عربده کشی می کند مامورین کلانتری۱۵شهری آبادان بلافاصله به محل اعضام شدندوعلی گردو را شمشیر بدست دیدند.

حضورپلیس تاثیری در رفتار علی گردو نکرد تا اینکه نیروی کمکی از راه رسید و جوان شرور باز به قدرت نمایی اش ادامه داد.

تحقیقات اطلاعاتی پلیس در زمینه این شرور نشان داد وی سابقه دارمعروف وبدنامی درشهرستان آبادان بوده وسال گذشته باساتور به چندپلیس حمله کرده و آنان را زخمی کرده بود تا اینکه با شلیک گلوله زمین گیر شده و مدتی در زندان بود اما پس از ازادی دست از اقدامات مجرمانه اش نکشیده و باز به قدرت نمایی های خیابانی و زورگیری های وحشتناک دست می زند.

ماموران با توجه به اینکه درمنطقه جرم خیزسده به دلیل ازدحام جمعیت امکان تیر اندازی وجود نداشت به ناچارازاستوارمحمدرضاماکنعلی پلیس جوان اندیمشکی که ۵بارتوانسته بود این شرور رادستگیرکند استفاده کردند و استوارماکنعلی ماموریگان امدادی که آن شب زمان استراحتش بود به محض اینکه شنیدعلی گردو اززندان آزاد شده وبازهم به کارهای گذشته اش ادامه می دهد برای رویاروی بااین شرورخطرناک دست خالی وبالباس شخصی درمحل حاضر شد.

علی گردوکه حتی ازاسم استوارماکنعلی وحشت داشت بااینکه ماموران زیادی وی رامحاصره کرده بودند خودرادرون رودخانه پرتاب کرد وبااستفاده ازتاریکی شب ازمحل متواری شد .

علی گردوزمانیکه اعلام شده بودقراراست استوارماکنعلی برای دستگیری اش واردعمل شود گفته بود درشهرشایعه شده که این پلیس ازآبادان منتقل شده وبه همین دلیل من باقدرت زورگیری وعربده کشی می کنم .

گفته می شوداین شرورآبادانی ازترس نام این پلیس جوان ازاستان خوزستان خارج شده وبه خانواده اش گفته تازمانی که این پلیس درآبادان خدمت کندبه این شهرستان بازنخواهد گشت.رکنا