تاریخ انتشار خبر: ۲۲ , مهر, ۱۳۹۳ | ۱۸:۰۰:۱۴
کد مطلب : 50306

شریفی نیا در لشکرآباد اهواز فلافل خور شد+عکس

محمدرضا شریفی نیا جهت خوردن فلافل به بورس فلافل اهواز واقع در منطقه لشکر آباد رفت.

 

به نقل از اهواز نوین:محمدرضا شریفی نیا جهت خوردن فلافل به بورس فلافل اهواز واقع در منطقه لشکر آباد رفت.