تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , مرداد, ۱۳۹۳ | ۱۰:۳۸:۵۵
کد مطلب : 37250

شکایت مجری صدا و سیما از یک سایت

دادگاه مطبوعات امروز به اتهامات مدیران مسئول روزنامه آسمان سایت خبری بهار نیوز و خبرگزاری دانشجو رسیدگی می کنند.

صبح امروز شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران تشکیل جلسه می دهد تا به ابهامات سه مدیر مسئول در حضور اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات رسیدگی کنند.

امروز مدیر مسئول روزنامه آسمان به اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی، توهین به مقدسات و اشاره و ترویج مطالب خلاف عفت عمومی با شکایت دادستانی پای میز محاکمه قرار می گیرد.

خبرگزاری دانشجو نیز به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر با شکایت سازمان بهزیستی محاکمه می شود.

مدیر سایت خبری بهار نیوز نیز با شکایت فرزاد جمشیدی مجری صدا و سیما و به اتهام افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر محاکمه خواهد شد.

منبع: مهر