تاریخ انتشار خبر: ۹ , خرداد, ۱۳۹۴ | ۱۵:۰۵:۴۹
کد مطلب : 92609

ظرفیت تولیدبرق در خوزستان به ۱۲هزارمگاوات افزایش یافت

مدیر عامل سازمان توسعه برق کشور گفت: تولید انرژی برق در خوزستان به ۱۲ هزار مگاوات افزایش یافت.

مجید صالحی روز شنبه افزود: از مجموع برق تولید شده در استان خوزستان، بیش از چهار هزار مگاوات در بخش حراراتی و مابقی از سوی نیروگاه های برق آبی استان تولید شده است.

وی با بیان بهره برداری از فازهای جدید نیروگاه های سیکل ترکیبی آبادان و خرمشهر با حضور وزیر نیرو، اظهار داشت: بهره برداری از این دو واحد نیروگاهی باعث افزایش توان و پایداری برق در منطقه و تامین مناسب برق مشترکین و همچنین توسعه صنایع و اشتغال در استان خوزستان را به همراه دارد.

صالحی اظهار داشت: هم اکنون میزان تولید برق و مصرف آن در استان خوزستان به توازن رسیده است، ولی درصدد هستیم تا میزان تولید از میزان مصرف آن بیشر باشد.

مدیر عامل سازمان توسعه برق کشور گفت: وزارت نیرو در استان خوزستان چند نیروگاه دیگر از جمله نیروگاه سیکل ترکیبی ماهشهر و نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان را در حال اجرا دارد و در بخش توسعه ای نیز واحد بخار بزرگ نیروگاه رامین اهواز در حال اجراست.

مدیر عامل سازمان توسعه برق کشور همچنین از صدور ۱۴ مجوز ساخت نیروگاه های جدید از سوی بخش خصوصی در استان خوزستان خبر داد و اظهار داشت: ساخت این واحده های جدید نیاز به پیگیری مسوولان محلی دارد.

توسعه بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر، پست ۴۰۰ کیلوولت شهید جهان آرا و بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان روز جمعه با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

مرجع / ایرنا