تاریخ انتشار خبر: ۵ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۷:۳۰:۳۵
کد مطلب : 41536

عاقبت نگهداری پول در خانه + تصاویر

کای هو، زن ۷۰ ساله ساکن شهر جینجیانگ چین است که به خاطر عدم اعتمادش به بانک ها، پول های خود را به ارزش ۱۰ هزار یوآن در کمد خانه خود نگهداری می کرد

کای هو، زن ۷۰ ساله ساکن شهر جینجیانگ چین است که به خاطر عدم اعتمادش به بانک ها، پول های خود را به ارزش ۱۰ هزار یوآن در کمد خانه خود نگهداری می کرد اما پس از مدتی متوجه آن شد که پول هایش را موریانه ها خورده اند و تنها ۱۹۵۰ یوآن از آن پول، سالم باقی مانده و در نهایت برای حفظ باقیمانده پول خود به بانک مراجعه کرده و آن را در حساب جدید خود واریز کرده است.

عاقبت نگهداری پول در خانه + تصاویر

عاقبت نگهداری پول در خانه + تصاویر