تاریخ انتشار خبر: ۲۱ , آذر, ۱۳۹۵ | ۲۱:۴۳:۰۵
کد مطلب : 127819

عکس/پارو کردن برف های بام کلیسا

پارو کردن برف های پشت بام کلیسا در میدان سرخ مسکو

پارو کردن برف های پشت بام کلیسا در میدان سرخ مسکو
عکس/پارو کردن برف های سقف کلیسا