تاریخ انتشار خبر: ۲۹ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۱:۲۱:۰۰
کد مطلب : 60697

عکسی منتشر نشده از «آقا» در جمع پاسداران

پاسدارانی که در کنار ایشان دیده می شوند، نیروهای «گردان دوم از پادگان ولی عصر(صلوات الله علیه)» هستند که در آن زمان مسئولیت حفاظت از مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشتند.

 

 تصویری که پیش رو دارید، در حدفاصل سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ ، در یکی از راهروهای ساختمان سابق «مجلس شورای اسلامی» به ثبت رسیده است. پاسدارانی که در کنار ایشان دیده می شوند، احتمالا نیروهای «گردان دوم از پادگان ولی عصر(صلوات الله علیه)» هستند که در آن زمان مسئولیت حفاظت از مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشتند.
عکسی منتشر نشده از «آقا» قبل از جانبازی