تاریخ انتشار خبر: ۱۴ , مهر, ۱۳۹۳ | ۱۳:۳۷:۴۵
کد مطلب : 48980

عکسی نادر از شکاف کعبه