تاریخ انتشار خبر: ۱ , بهمن, ۱۳۹۴ | ۱۰:۴۵:۲۴
کد مطلب : 105449

عکس/ آخرین نسل از شاهین بزرگ

تیم فوتبال شاهین در اواخر دهه ۶۰ و با کوچ ستارگان نامی از این تیم رو به افول نهاد و دیگر آن قدرت سابق خود را بازنیافت.

خاطره تصویری/ آخرین نسل از شاهین بزرگ
ورزشگاه امجدیه – ایستاده از چپ: فرامرز سلطانی.علی میرزائی.امیر اقاجانی.جوادمحمودی.علیرضامجاوری
نشسته از چپ:محمد مهرانپور.حمید باقرزاده.محمود معمار .عباس فراهانی.یدالله اکبری